Analiza: Veb nastup ponuđača poslovnog softvera u Srbiji 2014

Kvalitetna i na vreme plasirana informacija je jedina koja donosi novac u današnje vreme. Koliko je ova teorija primenljiva u praksi ponuđača poslovnog softvera u Srbiji? I šta potencijalni kupci poslovnog softvera mogu naći na sajtovima ponuđača?

Softver kao usluga VS Tradicionalni desktop poslovni softver VS Namenski poslovni softver

Vreme čitanja: 4 minuta

hostedvsinstalledU poslednjih nekoliko nedelja dosta sam se bavio istraživanjem različitih faktora koji utiču na odluku o izboru poslovnog softvera. Došao sam do 3 tipa softvera i prema tome nekoliko osnovnih faktora koje treba uzeti prilikom odabira bilo kog od tih rešenja.

Pokušao sam da uporedim relativno nov (ali jako perspektivan) koncept Softvera kao usluge na webu sa klasičnim desktop komercijalnim poslovnim softverom, kao i sa namenski razvijanim rešenjima. Ono što sam pokušao da je da pronađem odgovor na pitanje kada je Softver kao usluga najbolji izbor?

Prvo tipovi softvera. Kao što sam pomenuo došao sam do zaključka da softver možemo podeliti u tri tipa i to:

 • Namenski razvijan poslovni softver
 • Tradicionalni desktop poslovni softver – gotovo rešenje!
 • Softver kao usluga (SaaS)

Drugo, svaki od ovih tipova softvera ima svoje prednosti, mane ali i zahteve koje postavlja pred firmu. Ovde ću pokušati da analiziram pet pitanja koje čine (po mom mišljenju) način da se odredi koji od ovih tipova softvera je najbolji izbor. Takođe, ova pitanja mogu da posluže i kao procena samih tipova softvera.

 • Obaveze i zahtevi koji se postavljaju pred firmu
 • Potrebna fleksibilnost firme
 • Tehnički zahtevi
 • Troškovi
 • Rizik

Namenski poslovni softver. Firma koja se odluči za ovakav model softvera, mora da bude svesna određenih organizacionih opterećenja. Bilo da se angažuju programeri u sopstvenoj firmi (In House)  ili se angažuje firma spolja (Outsourcing) teret razvoja, dokumentovanja, testiranja i podrške je nešto što svaka firma mora da prođe. Ovo podrazumeva značajan budžet!
Sa druge strane, nije potrebna nikakva fleksibilnost firme u smislu prilagođavanja poslovnom softveru, jer se razvija namenski softver koji će ispratiti poslovne procese koji su već u firmi ustanovljeni.
Tehnologija je, u ovom slučaju, potpuno proizvoljna i dozvoljava izbor najprimerenije tehnologije trenutnim i dugoročnim planovima.
Ovo je najskuplje rešenje sa velikim rizikom kako razvoja tako i implementacije.

Tradicionalni desktop poslovni softver. Ovo je najčešći poslovni softver u upotrebi na domaćem, a i svetskom tržištu. Rešenje koje je dobro poznato. Potrebno je određeno vreme za implementaciju i prilogođavanje. Softver podržava standardne poslovne procese što znači da se firma donekle mora prilagoditi softveru ne samo u ovom smislu, već i u tehnološkom smislu. Ovaj tip softvera zahteva i određene dodatne troškove za licence, hardver, i ostalo o čemu sam već pisao. Relativno nizak rizik nabavke i implementacije načinio je od ovoga tipa softvera jako rašireno rešenje za većinu firmi.

Softver kao usluga. Poslednji na spisku, ali ne manje vredan, je poslovni softver kao usluga. Relativno nov koncept i u svetu i kod nas, ali sve češće u upotrebi zbog svojih brojnih prednosti. Firma ne trpi mnogo opterećenja prilikom implementacije ovakvog rešenja. Naravno da ima prilagođavanja, ali činjenica da se ovakav softver radi svoje masovnosti pravi tako da pokrije 90% standardnih poslovnih procesa predstavlja jednu od njegovih najvećih prednosti. Ono što je donekle mana je ako firma ima neke jako specifične zahteve. Tada treba razmišljati o tome da se ili firma pokuša prilagoditi softveru ili da traži drugo rešenje, mada i to ne predstavlja problem jer se korisniku može razviti posebna usluga, izveštaji i slično, koje samo on vidi. Tehnički zahtevi ovakvog rešenja su minimalni, praktično softver radi na svim platformama jer se izvršava u web browseru. Windows, Linux, MacOS i skoro sve ostalo što se može naći na tržištu podržava ovaj oblik softvera. Bitno je napomenuti da su sada web browseri dosta napredovali i da su skoro sve dečje bolesti preležane tako da web postaje ozbiljna poslovna platforma. Što se troškova tiče softver kao usluga je dosta povoljno rešenje, s obzirom da su poslovni procesi koji su pokriveni dosta standardizovani, a moguće je vrlo lako i jednostavno probati softver pre kupovine (uglavnom putem registracije na sajtu firme koja pruža ovu vrstu usluge). Navodim primer poslovnog softvera e-racuni.com ovom prilikom, jer sam se sa ovim rešenjem do sada najviše “igrao”. Treba svakako pogledati i online alternative MS Office paketu kao što su ZOHO office paket, zatim ThinkFree ili OpenOffice Online rešenje, kao i mnogi drugi (pogledati i članak sa sajta ReadWriteWeb na sličnu temu). Za razliku od klasičnih office paketa koji takođe spadaju u poslovni softver, e-racuni.com su mi posebno interesantni jer pokrivaju kompletno poslovanje jedne firme i sa knjigovodstvenog ali i operativnog aspekta.
Ovde moram napomenuti jednu jako bitnu stvar vezanu za koncept softvera kao usluge. Česta zabluda je da podaci moraju biti van firme ukoliko se koristi ovakvo rešenje. To je tačno donekle. Naime ako firma želi, može instalirati ovakvo hostovano rešenje kod sebe u firmi. Iako je ovo ređa situacija, bitno je napomenuti da i ta mogućnost postoji! Izuzetno niski troškovi i brzina implementacije (praktično, samom registracijom, već se može koristiti softver) će svakako uticati na popularnost ove vrste softvera.

I pobednik je… zapravo ovde nema pravog pobednika. Postoje nijanse koje vam mogu pomoći da donesete pravu odluku i odaberete rešenje koje je za firmu najoptimalnije. Svaki model ima svoje prednosti i mane. Već sam ih gore pomenuo!
Namenski poslovni softver može da donese određenu konkurentnu prednost, s obzirom da se razvija isključivo za jednu firmu (specifično prilagođen toj i takvoj firmi).
Tradicionalni desktop poslovni softver nudi operativnu efikasnost za generičke poslovne procese
Softver kao usluga nudi najbržu implementaciju i najbrži povraćaj vrednosti za generičke poslovne procese

Neka generalna preporuka može da bude: Ako firma počinje sa radom ili nema baš jasno definisane poslovne procese i procedure nije loše opredeliti se za SaaS model ili gotovo rešenje i prilagoditi se njemu jer na neki način sva gotova rešenja su proizvod najboljeg iskustva iz prakse, pa je vrlo verovatno da će ta rešenja pomoći relativno neustanovljenim procesima da se ustale i ustanove. Kako firma raste određena rešenja postaju tesna i sasvim je prirodno da se i softver menja kada ga firma preraste. Tek tada zaista ima smisla razmišljati o namenskom softveru samo za vašu firmu.

Poenta je: ne izmišljati toplu vodu nepotrebno, već odvrnuti slavinu i uživati u koritu ili đakuziju (zavisi od cene, naravno)

About the Author Miodrag Ranisavljević

Umesto biografije Redefinisan i izbrušen pogled na softver. Korisnici i programeri. Artisti i modeli. Večita borba ideje i realizacije. Korisnik hoće jedno, programeri tvrde da je neizvodljivo, a knjigovođi ne odgovara zakonski aspekt. Kako usaglasiti različite interese korisnika, programera i sve to upakovati u zakonsku formu? Operativa ili knjigovodstvo, šta je Vama važnije? Posebni programi, integrisan sistem, transferi, kopiranje, prekucavanje. Da li komplikujemo jednostavno ili jednostavno mora komplikovano? Da li je Marfi u pravu kada kaže da ni jedan pravi problem nema rešenje. Krenimo zato od početka jer sudeći po Parouzziju: “Ako loše startuješ, nevolje rastu eksponencijalno”

Izveštaj: Poslovni softver u Srbiji 2014

Poslovni softver i rešenja već odavno predstavljaju osnov za efikasno upravljanje poslovanjem. Cloud je sve bliže i više ne predstavlja samo svetski trend, već se i na našem tržištu pojavljuje sve više i više rešenja ovog tipa.

Preuzmi izveštaj!
 • […] već sam pisao o konceptu Softver kao usluga (SaaS), prednostima takvog rešenja, kao i poređenje takvog rešenja sa ostalim rešenjima […]

 • […] Softver kao usluga VS Tradicionalni desktop poslovni softver VS Namenski poslovni softver […]

 • […] softver Već sam pisao o konceptu Softver kao usluga (SaaS), prednostima takvog rešenja, kao i poređenje takvog rešenja sa ostalim rešenjima, a danas predstavljam […]

 • >