Česta pitanja i odgovori

Zašto da anagažujem nezavisnog konsultanta da mi pomogne sa izborom poslovnog softvera?

Sa kojom vrstom softvera nam možete pomoći?

Sa kojim privrednim granama (industrijama) imate iskustva?

Da li mi možete pomoći da procenim rešenja koje radi u računarskom oblaku (Cloud)?

Koliko koštaju vaše usluge?

Zašto vaše usluge nisu besplatne?

Kakvo i koliko je vaše iskustvo?

Šta je to Paket za izbor poslovnog softvera?

Mogu li uštedeti ako vas angažujem?

Možemo li vas angažovati samo za određeni deo celog procesa?

Na koji način procenjujete softver i kako izgleda taj proces?

Šta PoslovniSoftver.net čini jedinstvenim?

Zašto da anagažujem nezavisnog konsultanta da mi pomogne sa izborom poslovnog softvera?

Odgovor na ovo pitanje predstavlja i objašnjava suštinu nezavisnog konsultantskog poslovanja. Evo nekoliko najvažnijih razloga za angažovanje:

  1. Ne plaća me ni jedna softverska kompanija za preporuke i zato sam potpuno nepristrasan i objektivan u uslugama izbora softvera.
  2. Nije tajna da sam sarađivao i da sarađujem sa obe strane softvera (i sa korisnicima i sa proizvođačima). Sa proizvođačima sarađujem na područjima unapređenja softvera, korisničkog servisa, tržišnog nastupa i organizacije generalno, dok sa korisnicima sarađujem na način da naprave što bolji izbor. Na ovaj način korisnici dobijaju provklasne informacije o tome šta na tržištu postoji, dok proizvođači softvera dobijaju vredne informacije o tome na koje ključne probleme da se fokusiraju pri razvoju softvera, odnosno koji problemi korisnike najviše „muče“. Ipak, sve poverljive informacije ostaju poverljive!
  3. Pomažem vam da razumete tržište softvera. Obično kompanije menjaju/biraju novi softver svakih 10 ili više godina. Svakodnevno radim sa IT i softverskim kompanijama i imam odličan uvid u tržište poslovnog softvera.
  4. Znam kako da razgovaram sa softverskim kompanijama. „Vidim kroz“ prodajne prezentacije i prezentujem vam činjenice koje su potrebne za donošenje dobre odluke. U principu, prevodim jezik tehnologije na jezik poslovanja koji ima smisla za vas.
  5. Sprečavam vas u potencijalnoj „prekomernoj“ kupovini ili „premaloj“ kupovini i na taj način vam dugoročno štedim novac.
  6. Delujem kao evanđelista promena kroz aktivnosti koje „mire“ interese svih zainteresovanih strana i usaglašavanjem različitih interesa postižem saglasnost oko ključnih tačaka promena. Ovo je jedan od ključnih koraka u uspešnom usvajanju novog softvera.
  7. Dobijate partnera sa iskustvom, znanjem i ekspertizom koji će se, zajedno sa vama, postarati da posao bude obavljen kako treba i u skladu sa očekivanjima.

Sa kojom vrstom softvera nam možete pomoći?

Dobro poznajem veliki broj softverskih rešenja (poslovnog softvera) od opštih finansijsko-računovodstvenih softvera do vrlo specifičnih rešenja kao što su softver za upravljanjem lancem snabdevanja, upravljanjem dokumentima, distribucijom, građevinskim projektima i mnogim drugim specifičnim rešenjima.

Sa kojim privrednim granama (industrijama) imate iskustva?

Imam iskustva u raznim industrijama uključujući komunikacije, servise, medije, finansijske usluge, proizvodnju (razne tipove), distribucija/veleprodaja, građevina, transport, softver, prehrambenu industriju i ugostiteljstvo, pretplatne organizacije, korisničke servise, edukaciju, poslovne usluge i mnoge druge.

Da li mi možete pomoći da procenim rešenja koje radi u računarskom oblaku (Cloud)?

Da. Cloud rešenja imaju veliki zamah na tržištu i predstavljaju najnoviji način isporuke softvera. Mogu vam pomoći da odlučite da li je Cloud ili Tradicionalno Desktop rešenje bolje za vašu organizaciju. Mogu vam takođe pomoći da odredite koje rešenje je najbolje za vašu organizaciju.

Koliko koštaju vaše usluge?

Svaki projekat je skrojen po meri organizacije. U tom smislu je najbolje da vam pošaljem spisak usluga kako bi izborom usluga koje su vam potrebne mogao da prilagodim ponudu baš za vas.

Ipak, ako želite angažovanje ad-hoc (po potrebi) treba da znate da usluge naplaćujem po ceni od 49 eura po satu.

Zašto vaše usluge nisu besplatne?

Da bi mogao objektivno i efikasno da pomognem organizacijama u izboru softvera ne prihvatam finansijske kompenzacije od softverskih kompanija prilikom preporuka. Kada me angažujete znate da sam neutralan i da ću vam zaista pružiti nepristrasne konsultantske usluge za izbor softvera.

Kakvo i koliko je vaše iskustvo?

15 godina. Od konsultantskih usluga do direktne saradnje sa softverskim kompanijama. Imam iskustva i spolja i unutra. Vrlo dobro razumem kako rade softverske kompanije sa jedne strane, dok je iskustvo u implementacionim projektima raznih obima i okvira omogućilo da vrlo detaljno upoznam i poslovne procese organizacija različitih tipova, veličina i industrijskih grana.

Šta je to Paket za izbor poslovnog softvera?

U pripremi je paket za izbor poslovnog softvera namenjen malim kompanijama koji im može pomoći pri izboru. Ovaj paket je zamišljen da se koristi uz materijale koji se već nalaze na sajtu PoslovniSoftver.net Paket sadrži unapred pripremljene šablone za svaku od faza izbora koje kompanija može sama koristiti i korak-po-korak uputstva na šta treba obratiti pažnju prilikom izbora softvera. Malim kompanijama je takođe potrebna pomoć prilikom pronalaženja adekvatnog poslovnog softvera, ali one imaju često vrlo ograničene resurse i vrlo ograničen budžet.

Mogu li uštedeti ako vas angažujem?

Ima više načina kako najverovatnije možete uštedeti novac koristeći usluge iz ponude. Prvo, procena i analiza tržišta softvera je za mene svakodnevni posao i mogu ubrzati proces izbora i smanjiti vreme koje biste vi i vaši zaposleni utrošili na ove aktivnosti. Pomažem vam da izbegnete greške pri izboru koje mogu biti skupe: kupovina softvera koji je previše komplikovan, izbor softvera koji ne zadovoljava vaše potrebe, izbor adekvatnog implementacionog partnera i sl. Tokom pregovora oko ugovora prepoznajem šta je dogovorljivo i šta vam može biti presudno za zaštitu vaše investicije u softver na dugi rok.

Možemo li vas angažovati samo za određeni deo celog procesa?

Da, nudim široku lepezu usluga tako da svaka organizacija može da me angažuje samo za one usluge za koje im je moja ekspertiza potrebna. Na primer, kompanijama je ponekad potrebna samo pomoć oko prikupljanja zahteva i kreiranja liste kvalifikovanih poslovnih rešenja ili im je potrebna pomoć oko pregovora sa softverskim kompanijama oko ugovora. Mogu pomoći sa delom ili sa kompletnim procesom izbora poslovnog softvera.

Na koji način procenjujete softver i kako izgleda taj proces?

Iako je svaka organizacija specifična i proces koji prolazimo zajedno je skrojen po meri takve organizacije, razvio sam metodologiju izbora poslovnog softvera koja predstavlja okvir po kom radim.

Šta PoslovniSoftver.net čini jedinstvenim?

Verovatno najveća specifičnost je u tome što sam jedan od izuzetno retkih nezavisnih konsultanata na domaćem tržištu koja se bavi isključivo ovom problematikom. Druga specifičnost je ta što svakom projektu prilazim detaljno i sa dužnom pažnjom: analizom zahteva, kao i količina vremena koje utrošim na procenu softverskih kompanijama i rešenja da bi našli ono koje najviše odgovara organizacionim potrebama. Još preciznije, koristim ključne zahteve i specifičnosti svake organizacije i sprovodim detaljne diskusije sa softverskim kompanijama da bi otkrio kakvo će one rešenje ponuditi. Ova detaljna analiza omogućava da preskočim „groznicu“ prodaje i napravimo uporedni pregled sa svim ključnim karakteristikama. Imaćete potrebne informacije o prednostima i manama softverskih kompanija i tačno ćete znati zašto je neka softverska kompanija ili proizvod izabran ili eliminisan kako biste mogli da donesete adekvatnu odluku.

>