Procena poslovnog softvera

Aktivnosti osmišljene da pomognu organizacijama da utvrde da li jeste ili nije vreme za promenu softvera. U ovoj fazi procenjujemo koliko dobro postojeći softver i infrastruktura mogu da podrže poslovne potrebe i strateško usmerenje kompanije. Objektivno razmatramo opcije i zajedno pripremamo poslovnu studiju slučaja koja može dalje biti korišćena u razne svrhe: od jednostavne identifikacije uskih grla i prostora za unapređenje do pripreme zahteva za izbor novog softvera.

  • Prikupljanje i analiza zahteva i potreba korisnika
  • Procena IT resursa i okruženja
  • Revizija poslovnih procesa
  • Procena i analiza postojećeg sistema
  • Priprema budžeta za softver
  • Prednosti/Mane postojećeg sistema u odnosu na novi softver
  • Analiza troškova postojećeg sistema u odnosu na novi softver
  • Analiza povraćaja investicije (ROI)
  • Izveštaj o proceni i preporuka
  • Poslovna studija slučaja i prezentacija

U nastavku možete pronaći više detalja u vezi sa uslugama koje nudimo u delu izbora i procene softvera:

Revizija strateškog IT plana – Sa vama pregledam vaš strateški IT plan i dajem predloge na osnovu sistema dostupnih na tržištu, kompetencijama i vašoj trenutnoj IT infrastrukturi.

Procena softvera – Pomažem vam da odlučite da li da idete u nabavku novog sistema ili da ostanete na starom sistemu. Analiziramo kako se trenutni sistem koristi, njegove prednosti i mane i šta se sve radi u dopunskim alatima (npr. Excel). Zatim sastavljam izveštaj sa predlozima koji sadrže pitanja obuke, snage dobavljača, budućnost dobavljača i softvera, troškove održavanja trenutnog sistema, troškove nabavke novog sistema, analizu povraćaja ulaganja i sl.

Revizija poslovnih procesa – Sa vama revidiram vaše trenutne poslovne procese i pravim pregled nefunkcionalnih procesa i mogućnosti za unapređenje procesa koje bi se dobilo implementacijom savremenih softverskih sistema.

Budžet za softver – Svakodnevno pratim i analiziram poslovanje ponuđača i proizvođača poslovnog softvera, analiziram korisnike i imam uvid u njihovu ponudu. To omogućava da imam realističan pogled na stvarne troškove nabavke i implementacije novog sistema. Dodatno, ne samo da posmatram inicijalne troškove (troškove prve godine), već se fokusiram na ukupne troškove instalacije, korišćenja i održavanja softvera u periodu od 5 godina. To vam može pomoći da odredite budžet za softver i implementaciju, napravite plan i korake za implementacije novog sistema.

Analiza povraćaja uloženog (ROI) – Pomoć u pripremi analize povraćaja uloženog u novi softver. Ovo podrazumeva tesnu saradnju da bismo mogli da odredimo početne pretpostavke o troškovima vaše kompanije da bi analiza bila realna.

Razvoj poslovne studije – Poslovna studija vam pomaže da uspostavite podršku za tehnološke inicijative i obezbeđuje okvir za nove poslovne sisteme pogodne za prezentaciju menadžmentu, odborima i sl.

>