Nadzor implementacije i upravljanje projektom

Pun set usluga nadzora i upravljanja projektom kako bi se pomoglo kompanijama u lakšem radu sa softverskim kompanijama ili implementacionim parterima radi uspešne implementacija u okviru dogovorenih rokova i budžeta. Usluge su vrlo fleksibilne što znači da mogu pomoći u raznim aktivnostima: od prostog nadzora projekta do pomoći u direktnom vođenju projekta. Ova oblast uključuje sledeće usluge:

  • Nadzor implementacije
  • Upravljanje projektom implementacije
  • Planiranje i praćenje izvršenja ključnih projektnih zadataka
  • Učestvovanje na sastancima projektnog tima
  • Komunikacija sa softverskim kompanijama
  • Razrešavanje otvorenih pitanja
  • Dopuna implementacionog tima
  • Planiranje i nadgledanje procesa obuke

Nadzor implementacije i upravljanje projektom podrazumevaju tesnu saradnju sa vašim internim projektnim timom. Zajednički cilj je uspešna implementacija u dogovorenim rokovima i u skladu sa planiranim budžetom. Svakako će implementaciju voditi sa svoje strane softverska kompanija ili implementacioni partner, ali ovde je bitno da imate nekoga na svojoj strani ko razume ceo proces, može pregovarati sa softverskim kompanijama, ko vam može pomoći u vođenju projekta, razrešavanju problema, uklanjaju prepreka (i racionalnih i iracionalnih) i održavanju implementacija u dogovorenim okvirima.

>