Analiza veb nastupa proizvođača poslovnog softvera u Srbiji 2014

Analiza sajtova ponuđača poslovnog softvera u Srbiji 2014

Cilj svake web prezentacije je da u najboljem svetlu tržištu predstavi kompaniju, njene proizvode i usluge. Neretko se dešava da se najviše pažnje prilikom izrade posvećuje estetskoj i grafičkoj dimenziji, i ako su, sa stanovišta korisnika, funkcionalna i sadržajna dimenzija, kao i brza dostupnost traženih podataka i informacija najvažniji faktori.

U ovoj analizi saznaćete:

  • Šta je web funkcionalnost i kako se postiže?
  • Koliko su proizvođači poslovnog softvera ažurni u pružanju informacija na svojim sajtovima?
  • Koliko je lako, iz ugla potencijalnog korisnika, naći željene informacije?
  • Koliko je koristan sadržaj na ovim sajtovima proizvođača poslovnog softvera?
  • Zašto je važno ulagati u veb nastup?

Kvalitetna i na vreme plasirana informacija je jedina koja donosi novac u današnje vreme. Koliko je ova teorija primenljiva u praksi proizvođača poslovnog softvera u Srbiji?

>