Izbor implementacionog partnera

Oblast koja se najčešće previdi kod procesa procene i izbora poslovnog softvera jeste izbor adekvatnog implementacionog partnera koji će uraditi implementaciju. Dobar implementacioni partner mora da ima relevantno iskustvo sa softverom koji ste izabrali i industrijskom granom u kojoj vi poslujete.

 • Analiza potreba i zahteva za implementacionim partnerom
 • Analiza potencijalnih implementacionih partnera
 • Priprema dokumenata sa zahtevom za ponudu
 • Analiza i procena odgovora na zahtev za ponudu
 • Priprema za prezentaciju softvera
 • Posete i analiza poseta referentnim korisnicima
 • Poseta i analiza posete softverskoj kompaniji/implementacionom partneru
 • Saveti pri donošenju konačne odluke o izboru softvera
 • Prezentacija ključnim donosiocima odluke
 • Preporuka za izbor vođe projekta

Izbor adekvatnog implementacionog partnera može biti od presudnog uticaja za uspeh ili neuspeh projekta. Morate naći adekvatnog implementatora koji ima relevantno iskustvo u implementaciji softvera u sličnim kompanijama. Takav partner vam može pomoći da efikasno implementirate softver i da vam pomogne da usaglasite svoje poslovne procese sa iskustvom sa terena, ali i sa praksom koja se već primenjuje u izabranom softveru.

Izbor implementacionog partnera jeste važno bez obzira da li implementirate Cloud rešenje ili Tradicionalno desktop rešenje. U zavisnosti od veličine vaše organizacije, izbor implementatora se obavlja na neki od dole navedenih načina:

 • Kompanije na 1 i 2 nivou
  Ako ste velika kompanija (pogledajte mini presek tržišta: https://www.poslovnisoftver.net/poslovni-softver-horizontalna-podela-trzista/) i razmišljate o rešenjima softverskih kompanija kao što us Oracle, SAP i sl. izbor implementacionog partnera dolazi pošto ste odabrali poslovni softver. U toj tačci imaćete na raspolaganju izbor između 20 – 200 implementacionih partnera na lokalnom, regionalnom ili globalnom nivou.
 • Kompanije na 3 i 4 nivou
  Ako ste srednja kompanija na 3. Ili 4. nivou i razmišljate o nabavci softvera od neke od sledećih kompanija kao što su Microsoft, Sage, HansaWorld, Datalab i sl.; zapravo softver kupujete direktno od prodajno-implementacionog partnere. Ovakvi parteri prodaju, implementiraju i pružaju podršku za određeni poslovni softver. Ovo znači daćete izabrati implementacionog partnera pre nego odlučite koje rešenje biste nabavili.
>