Vodič: IT ugovori za vlasnike i menadžere*

IT Ugovori za vlasnike i menadžere

Kad je lepo „sve može“, kad je frka „važi samo što je napisano“!

U ovom priručniku pokušao sam da prenesem svoja iskustva tokom dugogodišnje prakse u poslovnim i IT vodama, a prateći šta su bila najčešća pitanja i dileme ljudi iz kompanija sa kojima sam sarađivao. Zato sam ovaj priručnik, pre svega, namenio vlasnicima, menadžerima i svima onima kojima ova tematika nije bliska, a u procesu su sklapanja nekog od ovih ugovora!

U ovom vodiču obrađeni su sledeće tipovi IT ugovora:

  • Ugovori za nabavku hardvera
  • Ugovori za održavanje hardvera
  • Ugovori o softverskim licencama
  • Ugovori o održavanju/nadogradnji softvera (nove verzije)
  • Ugovori za razvoj softvera
  • Ugovori o nivou usluga (eng. SLA – Service Level Agreements)

*VAŽNA NAPOMENA: nisam pravnik (za tu oblast je najbolje konsultovati pravnike) i ovo nisu pravni saveti! Ovo je samo skup iskustva koji može korisnicima IT usluga i kupcima hardvera pojasniti i približiti (laički) tematiku IT ugovora koji se najčešće sreću u praksi.

>