Usluge

Kako mogu da pomognem?

PoslovniSoftver.net nudi pun set usluga u vezi sa procenom i nabavkom poslovnog softvera kompanijama i drugim organizacijama koje žele da maksimizuju iskorišćenje tehnologije. Uspešni IT projekti počinju sa snažnom posvećenošću top menadžmenta, izborom pravog softvera, primenom strategija za upravljanje promenama i pravilnu pripremu implementacije. Kontaktirajte nas da prodiskutujemo o proceni vašeg postojećeg softvera ili o projektu izbora novog.

Procena poslovnog softvera

Aktivnosti osmišljene da pomognu organizacijama da utvrde da li jeste ili nije vreme za promenu softvera. U ovoj fazi procenjujemo koliko dobro postojeći softver i infrastruktura mogu da podrže poslovne potrebe i strateško usmerenje kompanije. Objektivno razmatramo opcije i zajedno pripremamo poslovnu studiju slučaja koja može dalje biti korišćena u razne svrhe: od jednostavne identifikacije uskih grla i prostora za unapređenje do pripreme zahteva za izbor novog softvera.

 • Prikupljanje i definisanje zahteva
 • Pregled i analiza poslovnih procesa
 • Analiza i procena proizvođača softvera
 • Priprema dokumenata sa zahtevom za ponudu
 • Analiza i procena odgovora na zahtev za ponudu
 • Priprema DEMO skripta/scenarija za prezentaciju softvera
 • Posete i analiza poseta referentnim korisnicima
 • Poseta i analiza posete softverskoj kompaniji/implementacionom partneru
 • Analiza prezentacije i preporuke za razrešenje dodatnih pitanja/zahteva
 • Saveti pri donošenju konačne odluke o izboru softvera
 • Prezentacija ključnim donosiocima odluke

Izbor poslovnog softvera

Metodologija koja strateški vodi organizacije kroz sveobuhvatnu procenu opcija poslovnog softvera da bi mogla biti doneta adekvatna odluka. Ne prodajem softver i ne dobijam finansijsku kompenzaciju od softverskih kompanija za preporuke. To ne radim zato da bi osigurao objektivnost u analizama.

 • Prikupljanje i definisanje zahteva
 • Pregled i analiza poslovnih procesa
 • Analiza i procena proizvođača softvera
 • Priprema dokumenata sa zahtevom za ponudu
 • Analiza i procena odgovora na zahtev za ponudu
 • Priprema DEMO skripta/scenarija za prezentaciju softvera
 • Posete i analiza poseta referentnim korisnicima
 • Poseta i analiza posete softverskoj kompaniji/implementacionom partneru
 • Analiza prezentacije i preporuke za razrešenje dodatnih pitanja/zahteva
 • Saveti pri donošenju konačne odluke o izboru softvera
 • Prezentacija ključnim donosiocima odluke

Izbor implementacionog partnera

Oblast koja se najčešće previdi kod procesa procene i izbora poslovnog softvera jeste izbor adekvatnog implementacionog partnera koji će uraditi implementaciju. Dobar implementacioni partner mora da ima relevantno iskustvo sa softverom koji ste izabrali i industrijskom granom u kojoj vi poslujete.

 • Analiza potreba i zahteva za implementacionim partnerom
 • Analiza potencijalnih implementacionih partnera
 • Priprema dokumenata sa zahtevom za ponudu
 • Analiza i procena odgovora na zahtev za ponudu
 • Priprema za prezentaciju softvera
 • Posete i analiza poseta referentnim korisnicima
 • Poseta i analiza posete softverskoj kompaniji/implementacionom partneru
 • Saveti pri donošenju konačne odluke o izboru softvera
 • Prezentacija ključnim donosiocima odluke
 • Preporuka za izbor vođe projekta

Pregled i revizija ugovora za poslovni softver

O ugovorima za poslovni softver se može pregovarati. Softverske kompanije pišu ugovore da zaštite svoje interese – a mogu vam pomoći da zaštitite VAŠE interese. Kao dodatak pregovorima o ceni, mogu se pronaći i klauzule u ugovorima koje bi trebalo promeniti da bi ugovor bio fer i korektan i predstavljao dobitnu (win-win) kombinaciju za obe strane.

 • Pregled licencnog ugovora (ugovor o nivou usluga – za Cloud rešenja)
 • Pregled ugovora o novim verzijama softvera (ugovor o nadogradnji)
 • Pregled ugovora o implementaciji
 • Pregled ugovora o održavanju i podršci
 • Usmena analiza ugovora
 • Ukazivanje na ključne klauzule i preporuke
 • Pregovaranje u vezi sa cenom softvera, projekta, održavanja ili implementacije
 • Opšte preporuke

Nadzor implementacije i upravljanje projektom

PoslovniSoftver.net nudi usluge nadzora i upravljanja projektom kako bi pomogli kompanijama u lakšem radu sa softverskim kompanijama ili implementacionim parterima radi uspešne implementacija u okviru dogovorenih rokova i budžeta. Usluge su vrlo fleksibilne što znači da vam mogu pomoći u raznim aktivnostima: od prostog nadzora projekta do pomoći u direktnom vođenju projekta. Ova oblast uključuje sledeće usluge:

 • Nadzor implementacije
 • Upravljanje projektom implementacije
 • Planiranje i praćenje izvršenja ključnih projektnih zadataka
 • Učestvovanje na sastancima projektnog tima
 • Komunikacija sa softverskim kompanijama
 • Razrešavanje otvorenih pitanja
 • Dopuna implementacionog tima
 • Planiranje i nadgledanje procesa obuke

Revizija postojećeg poslovnog softvera

Osmišljeno radi utvrđivanja da li organizacija koristi pune mogućnosti postojećeg softvera. Procenjuje se da li je postojeći softver implementiran tako da adekvatno podržava poslovne procese, nadzire se koliko su korisnici zaista usvojili softver u svakodnevnom radu i predlažu se mogućnosti unapređenja. Periodičnom revizijom softvera organizacija može povećati vrednost i vek upotrebe postojećeg softvera.

 • Analiza pokrivenosti poslovnih procesa softverskim modulima i funkcionalnostima
 • Analiza zadovoljstva korisnika i stepena usvajanja sistema
 • Procena obuke i treninga
 • Izveštaj o reviziji i preporuke

Uff...Pomoć?

Zašto da anagažujem PoslovniSoftver.net da mi pomogne sa izborom poslovnog softvera?

Evo zašto ->

Siguran put

Relevantna metodologija izbora poslovnog softvera je kritična za uspešnost projekta. Bilo da tražite ERP softver, softver za kadrove i plate (HR), CRM ili bilo koju drugu vrstu softvera predlažemo da obratite pažnju i primenite ovu metodologiju kod izbora softvera.

Metodologija izbora