Metodologija izbora poslovnog softvera

kratak pregled

Relevantna metodologija izbora poslovnog softvera je kritična za uspešnost projekta. Bilo da tražite ERP softver, softver za kadrove i plate (HR), CRM ili bilo koju drugu vrstu softvera predlažem da obratite pažnju i primenite ovu metodologiju kod izbora softvera.

7 koraka do izbora poslovnog softvera

Radi lakšeg razumevanja procesa izbora poslovnog softvera, proces je podeljen na 7 važnih koraka. Svaki od ovih koraka ima svoj jasno definisan cilj. Cilj svakog koraka predstavlja preduslov za sledeći korak.

1. korak - Procena postojećeg poslovnog softvera

Ključno pitanje u ovom koraku jeste zašto menjam postojeći poslovni softver i da li je vreme za promene? Odgovor treba da predstavi motive i pokretače promene. Ako motivi i razlozi nisu dovoljno jasni, nedvosmisleni i svrsishodni svaki sledeći korak nema mnogo smisla.

2. korak – Planiranje i budžetiranje za softver

Sledeći korak jeste interno planiranje i budžetiranje. Potrebno je da postavite projektni tim, dobijete saglasnost svih zainteresovanih strana za projekat i postaviti preliminarni okvirni budžet.

3. korak – Analiza zahteva i potreba

Sledeće je potrebno da sastavite dokument sa zahtevima. Postarajte se da se usredsredite na vaše ključne zahteve i potrebe (moguće one koji kreiraju konkurentnost na tržištu) da biste brzo, ali temeljno mogli da procenite softverske kompanije i njihova rešenja.

4. korak – Istraživanje ponuđača softvera

Vreme je da istražite ko sve nudi i kakav poslovni softver. U ovom koraku fokus je na tome kako početi sa dugačkom listom softverskih kompanija i efikasno ih proceniti na način da dobijete kratku listu od otprilike 3 poslovna rešenja.

5. korak – Prezentacija softvera

Kada imate kratku listu softverskih kompanije i rešenja, pozovite ih na prezentaciju. Postarajte se da ispratite strukturiran demo scenario (unapred pripremljen) kako biste vi, tokom prezentacije, održavali fokus na vaše ključne zahteve i specifičnosti i da bise ih na kraju mogli uporediti na ujednačen način.

Izbor implementacionog partnera

Kritičan deo procesa izbora koji većina kompanija previdi jeste izbor kvalifikovanog implementacionog partnera. U određenim slučajevima potrebno je da uradite ovu procenu tokom istraživanja softverskih kompanija, a u ostalim slučajevima izabraćete implementacionog partnera tek pošto ste se odlučili za softver. Izbor implementacionog partnera može napraviti veliku razliku između uspeha i neuspeha projekta implementacije.

6. korak – Odluka

Kada suzite listu na jednog ili dva rešenja ili kompanije vreme je za finalnu analizu/procenu i potvrdu konačne odluke.

7. korak – Pregovaranje ugovora za softver

Većinu ugovora za poslovni softver su napisale softverske kompanije (logično, zar ne?). Postarajte se da pregovarate ugovor i da dogovorite uslove koji su fer i pošteni i koji štite vaš interes i štede novac.


Miodrag Ranisavljević

Zašto da me anagažujete da Vam pomognem sa izborom poslovnog softvera?


Relevantna metodologija izbora poslovnog softvera je kritična za uspešnost projekta. Bilo da tražite ERP softver, softver za kadrove i plate (HR), CRM ili bilo koju drugu vrstu softvera predlažemo da obratite pažnju i primenite ovu metodologiju kod izbora softvera.

Tražite novi ili unapređujete postojeći softver?

Javite se da popričamo na temu


I ovo Vam može koristiti:

7 koraka do poslovnog softvera
Relevantna metodologija izbora poslovnog softvera ključna je za uspešnost projekta. Bilo da tražite ERP softver, softver za kadrove i plate (HR), CRM ili bilo koju drugu vrstu, obratite pažnju i pokušajte da sledite ovih sedam etapa. Svaki korak ima jasno definisan cilj, koji predstavlja preduslov za sledeći korak. Zato je važno ići redom…
Do konsultanta u sedam koraka
Neko je rekao da biti dobar konsultant znači govoriti istinu i onda kada vam to ne ide u prilog. Važno je izabrati konsultanta koji će se u svakom trenutku pridržavati profesionalnog kodeksa, radeći u korist svog klijenta. Kako da dođete do konsultanta koji će vam pomoći da izaberete poslovni softver za firmu?
>