Kratak pregled metodologije izbora poslovnog softvera

Relevantna metodologija izbora poslovnog softvera je kritična za uspešnost projekta. Bilo da tražite ERP softver, softver za kadrove i plate (HR), CRM ili bilo koju drugu vrstu softvera predlažem da obratite pažnju i primenite ovu metodologiju kod izbora softvera.

7. koraka do izbora poslovnog softvera

Radi lakšeg razumevanja procesa izbora poslovnog softvera, proces je podeljen na 7 važnih koraka. Svaki od ovih koraka ima svoj jasno definisan cilj. Cilj svakog koraka predstavlja preduslov za sledeći korak.

1. korak – Procena postojećeg poslovnog softvera

Ključno pitanje u ovom koraku jeste zašto menjam postojeći poslovni softver i da li je vreme za promene? Odgovor treba da predstavi motive i pokretače promene. Ako motivi i razlozi nisu dovoljno jasni, nedvosmisleni i svrsishodni svaki sledeći korak nema mnogo smisla.

1-korak-procena

Divider 10

2-korak-planiranje-i-budzetiranje

2. korak – Planiranje i budžetiranje za softver

Sledeći korak jeste interno planiranje i budžetiranje. Potrebno je da postavite projektni tim, dobijete saglasnost svih zainteresovanih strana za projekat i postaviti preliminarni okvirni budžet.

Divider 10

3. korak – Analiza zahteva i potreba

Sledeće je potrebno da sastavite dokument sa zahtevima. Postarajte se da se usredsredite na vaše ključne zahteve i potrebe (moguće one koji kreiraju konkurentnost na tržištu) da biste brzo, ali temeljno mogli da procenite softverske kompanije i njihova rešenja.

3-korak-analiza-zahteva-i-potreba

Divider 10

4-korak-istrazivanje-ponudjaca-softvera

4. korak – Istraživanje ponuđača softvera

Vreme je da istražite ko sve nudi i kakav poslovni softver. U ovom koraku fokus je na tome kako početi sa dugačkom listom softverskih kompanija i efikasno ih proceniti na način da dobijete kratku listu od otprilike 3 poslovna rešenja.

Divider 10

5. korak – Prezentacija softvera

Kada imate kratku listu softverskih kompanije i rešenja, pozovite ih na prezentaciju. Postarajte se da ispratite strukturiran demo scenario (unapred pripremljen) kako biste vi, tokom prezentacije, održavali fokus na vaše ključne zahteve i specifičnosti i da bise ih na kraju mogli uporediti na ujednačen način.

5-korak-prezentacija-softvera

Divider 10

6-korak-odluka

6. korak – Odluka

Kada suzite listu na jednog ili dva rešenja ili kompanije vreme je za finalnu analizu/procenu i potvrdu konačne odluke.

Divider 10

7. korak – Pregovaranje ugovora za softver

Većinu ugovora za poslovni softver su napisale softverske kompanije (logično, zar ne?). Postarajte se da pregovarate ugovor i da dogovorite uslove koji su fer i pošteni i koji štite vaš interes i štede novac.

7-korak-pregovaranje-ugovora-za-softver

Divider 10

Izbor implementacionog partnera

5a-korak-opcija-izbor-implementacionog-partneraKritičan deo procesa izbora koji većina kompanija previdi jeste izbor kvalifikovanog implementacionog partnera. U određenim slučajevima potrebno je da uradite ovu procenu tokom istraživanja softverskih kompanija, a u ostalim slučajevima izabraćete implementacionog partnera tek pošto ste se odlučili za softver. Izbor implementacionog partnera može napraviti veliku razliku između uspeha i neuspeha projekta implementacije.