Kako izabrati najbolji poslovni softver?

Postoji li najbolji poslovni softver?

Proverena metodologija izbora, praktična iskustva, sažvakane taktike...

5a. korak – Izbor implementacionog partnera
Veoma je važno da u celom procesu izbora ne zaboravite da izabrani softver treba implementirati, odnosno primeniti na poslovanje vaše[...]
Do konsultanta u sedam koraka
Neko je rekao da biti dobar konsultant znači govoriti istinu i onda kada vam to ne ide u prilog. Važno je izabrati konsultanta koji će se u svakom trenutku pridržavati profesionalnog kodeksa, radeći u korist svog klijenta. Kako da dođete do konsultanta koji će vam pomoći da izaberete poslovni softver za firmu?
>