• You are here:
  • Home »

Kako izabrati najbolji poslovni softver?

Postoji li najbolji poslovni softver?

Proverena metodologija izbora, praktična iskustva, sažvakane taktike...

6a. korak – Kako da dobijete informacije koje su vam potrebne za finalnu odluku?
Pre nego donesete finalnu odluku proverite da li ste odradili "domaći zadatak" i prešli bar minimalne tačke koje su neophodne[...]
Do konsultanta u sedam koraka
Neko je rekao da biti dobar konsultant znači govoriti istinu i onda kada vam to ne ide u prilog. Važno je izabrati konsultanta koji će se u svakom trenutku pridržavati profesionalnog kodeksa, radeći u korist svog klijenta. Kako da dođete do konsultanta koji će vam pomoći da izaberete poslovni softver za firmu?
>