Izbor poslovnog softvera

Metodologija koja strateški vodi organizacije kroz sveobuhvatnu procenu opcija poslovnog softvera da bi mogla biti doneta adekvatna odluka. Ne prodajem softver i ne dobijam finansijsku kompenzaciju od softverskih kompanija za preporuke. To ne radim zato da bi osigurao objektivnost u analizama.

 • Prikupljanje i definisanje zahteva
 • Pregled i analiza poslovnih procesa
 • Analiza i procena proizvođača softvera
 • Priprema dokumenata sa zahtevom za ponudu
 • Analiza i procena odgovora na zahtev za ponudu
 • Priprema DEMO skripta/scenarija za prezentaciju softvera
 • Posete i analiza poseta referentnim korisnicima
 • Poseta i analiza posete softverskoj kompaniji/implementacionom partneru
 • Analiza prezentacije i preporuke za razrešenje dodatnih pitanja/zahteva
 • Saveti pri donošenju konačne odluke o izboru softvera
 • Prezentacija ključnim donosiocima odluke

U nastavku možete pronaći više detalja o nekim od ključnih aspekata metodologije koju koristim:

Analiza potreba – Mogu vam pomoći da izgradite interni projektni tim i postarati se da su svi pripremljeni za projekat. Zatim prikupljam zahteve (na lokaciji, telefonom ili konferencijskom vezom). Zato što je poslovni softver moj jedini posao, znam kako da efikasno prikupim softverske zahteve sa minimalnim uticajem na vaše dnevne aktivnosti i u mnogo kraćem vremenskom roku od većine konsultantskih kompanija.

Zatim, zajedno pravimo listu zahteva koja sadrži ključne specifičnosti vašeg poslovanja. Ovaj dokument se koristi prilikom analize ponude softvera. Znam šta treba a šta ne treba da bude uključenu u dokumentu sa zahtevom za ponudu da bi proces bio brži, efikasniji, a to je potrebno da bi imali u rukama koristan i upotrebljiv alat.

Revizija poslovnih procesa – Izbor i implementacija novog softvera je izvrsna prilika da unapredite vaše poslovne procese. Sa vama ću revidirati tekuće poslovne procese i predložiti unapređenja koja mogu biti sprovedena tokom implementacije novog softvera. Ovi predlozi će biti sastavni deo dokumenta sa zahtevima i predstavljaće značajan segment prilikom pregledanja prezentacije softverskih rešenja.

Istraživanje softvera – Prvo kreiramo dugačku listu poslovnog softvera (može da bude i 50 i 100 rešenja i kompanija), a zatim koristimo identifikovane ključne specifičnosti organizacije da eliminišemo one koji ne odgovaraju i da dobijemo kratku listu od približno 3 kvalifikovana poslovna softvera. Provodim mnogo sati na telefonu sa softverskim kompanijama da bi dobili informacije koje se tiču ključnih kriterijuma koji su najvažniji za vašu organizaciju. Zbog jedinstvenosti svake organizacije, često se iznenadim koliko se različitih softverskih kompanija i rešenja može pojaviti kratkoj listi.

Prezentacije softvera – Na osnovu prethodnog, kreiram DEMO skript/scenario da bi softverske kompanije mogle da pokažu kako bi rešile vaše poslovne zahteve umesto da samo prezentuju neko svoje standardno rešenje. Demo skript/scenario, takođe, pomaže kompanijama da uporede softverske kompanije na ujednačen način. Često me kompanije pitaju da prisustvujem prezentacijama softverskih rešenja i na neki način usmeravam softverske kompanije da tokom prezentacije ostanu na liniji onoga što je organizaciji potrebno, a zatim da objektivno pomognem u proceni utisaka prezentacije.

Finalna analiza/procena i konačna odluka – Savet je da se finalna procena uradi pažljivo i da uključi posete referentnim korisnicima, posetu softverskoj kompaniji i konačnu analizu softverskih kompanija. Takođe, mogu pomoći i olakšati donošenje odluke kroz pomoć u pripremi relevantnog materijala potrebnog za donošenje konačne odluke.

>