Pregled i revizija ugovora za poslovni softver

O ugovorima za poslovni softver se može pregovarati. Softverske kompanije pišu ugovore da zaštite svoje interese – mogu vam pomoći da zaštitite VAŠE interese. Kao dodatak pregovorima o ceni, uobičajeno pronalazim klauzule u ugovorima koje bi trebalo da je moguće promeniti da bi ugovor bio fer i korektan i predstavljao dobitnu (win-win) kombinaciju za obe strane.

 • Pregled licencnog ugovora (ugovor o nivou usluga – za Cloud rešenja)
 • Pregled ugovora o novim verzijama softvera (ugovor o nadogradnji)
 • Pregled ugovora o implementaciji
 • Pregled ugovora o održavanju i podršci
 • Usmena analiza ugovora
 • Ukazivanje na ključne klauzule i preporuke
 • Pregovaranje u vezi sa cenom softvera, projekta, održavanja ili implementacije
 • Opšte preporuke

Postoje 4 tipa ugovora koji će biti predmet pregovora prilikom kupovine softvera:

 • Licencni ugovor (ili ugovor o nivou usluga za Cloud rešenja)
 • Ugovor o novim verzijama softvera (ugovor o nadogradnji)
 • Ugovor o održavanju i podršci
 • Ugovor o implementaciji

Ako izaberete Cloud rešenje (Softver kao usluga) imaćete ugovor o nivou usluga (eng. skr. SLA – Service Level Agreement) umesto Licencnog ugovora i ugovora o novim verzijama. Svakako ćete i dalje imati ugovor o implementaciji i ugovor o održavanju i podršci koje ćete morati dogovoriti za podešavanje i implementaciju takvog rešenja.

Softverske kompanije pišu ugovore da zaštite svoje interese. Mogu pomoći da zaštitite VAŠE interese. Uobičajeno se pronađu klauzule i stavke u ugovorima koje pretežu na stranu softverske kompanije i to bi najčešće trebalo da je moguće promeniti. Pomažem vam da dogovorite ugovor koji je fer i pošten za obe strane.

U nastavku su detaljnije opisane neke od usluga koje nudim u vezi sa pregovaranjem i pregledom ugovora o poslovnom softveru. Imam mnogo iskustva u ovoj oblasti, jer me skoro po pravilu pitaju oko ovih stvari.

Usmena revizija ugovora – Pregledam kako je ugovor napisan (jasnoća i nedvosmislenosti upotrebljenih reči i izraza), pogledam cenovnu stranu ugovora i zatim održim konferencijski poziv sa svim zainteresovanim stranama u organizaciji da prodiskutujemo predložene strategije pregovaranja.

Pisana revizija ugovora – Predlažem koje specifične klauzule bi trebalo promeniti ili revidirati u ugovoru i diskutujemo svaku pojedinačnu tačku koja zahteva pregovaranje.

Pregovaranje – Zastupam VAŠ interes. To znači da mogu savetovati kako da pregovarate ili da pregovaram umesto vas (a sa vašom saglasnošću) sa softverskom kompanijom ili implementacionim partnerom. Ovo može pomoći onim organizacijama koji nemaju vremena za detaljne pregovore.

Važna napomena – Nisam pravnik, niti advokat, očigledno. Pregled i pregovaranje ugovora je zasnovano na iskustvu rada sa softverskim kompanijama i pregovorima o softverskim ugovorima. Tesno ću sarađivati sa vašim pravnicima koji uobičajeno na kraju pregledaju ceo ugovor.

>