Revizija postojećeg softverskog sistema

Osmišljeno radi utvrđivanja da li organizacija koristi pune mogućnosti postojećeg softvera. Procenjuje se da li je postojeći softver implementiran tako da adekvatno podržava poslovne procese, nadzire se koliko su korisnici zaista usvojili softver u svakodnevnom radu i predlažu se mogućnosti unapređenja. Periodičnom revizijom softvera organizacija može povećati vrednost i vek upotrebe postojećeg softvera.

Revizija uključuje analizu vaših funkcionalnih zahteva putem intervjua i objektivnu procenu poslovnog softvera i vašeg korišćenja istog da bi se utvrdilo da li se softver koji koristite adekvatno upotrebljava i da li se koristi u svom punom potencijalu. Periodičnim proverama možete prilagoditi potrebne obuke i softverska prilagođavanja, implementirate nove verzije, implementirate dodatne module (ako postoje) i sl. Ovakav pristup reviziji softverskog sistema vam pomaže da napravite prilagođavanja koja vode ka efikasnijoj upotrebi i iskorišćenju vašeg softvera i produžavanju vremena upotrebe vašeg postojećeg softvera. (Nekada kompanije menjaju softver, a da još uvek nisu iskoristile potencijal postojećeg na taj način znatno povećavaju troškove).

U nastavku su neke od ključnih usluga koje nudim iz oblasti revizije softverskog sistema. Razumem da je svaka organizacija specifična i jedinstvena te zato ove usluge mogu biti prilagođene tim i takvim specifičnim potrebama.

  • Analiza pokrivenosti poslovnih procesa softverskim modulima i funkcionalnostima
  • Analiza zadovoljstva korisnika i stepena usvajanja sistema
  • Procena obuke i treninga
  • Izveštaj o reviziji i preporuke
>