Vodič: Poslovni softver u oblaku

U poslednjih nekoliko godina primetan je trend pojavljivanja Cloud rešenja za mnoge oblasti, a posebno u domenu poslovnog softvera.

Da li je Cloud poslovni softver, rešenje za vašu kompaniju?

(Ne) Legalnost poslovnih softvera

Vreme čitanja: 2 minuta

legalnost_softvera_piratiSvemogući i sveznajući google je tu, torenti i shareware sajtovi nas prosto “vuku” da pronađemo i skinemo besplatan (nelegalan?) softver koji nam je potreban.

Postavlja se pitanje ko bi u današnje vreme kupio legalan (poslovni) softver i uložio u informacioni sistem svog poslovanja, kada sve to može dobiti free na samo jedan klik od rešenja problema?

Neslavni odgovor na to pitanje je samo 26% korisnika softvera u Srbiji.

2011 godina nam već u prvom kvartalu donosi novitete na polju poslovnih softvera i softvera uopšteno, donosi nam specijalno obučen tim od 50 profesionalaca, koji će u saradnji sa Alijansom za poslovni softver (Business Software Alliance, BSA) vršti proveru legalanosti softvera u preduzećima http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/index.jsp?page=saopstenja/saopstenje.jsp&sid=2785.

Pitanje koje će u 2011. svaki preduzetnik postaviti sebi je:

1.Zasto je suštinski bitno da imam legalan softver u svojoj kompaniji?

2. Koje su prednosti legalnog softvera u odnosu na krekovani softver (šta mi donosi legalan softver)?

3. Da li nam je legalan softver u suštini potreban (neophodan)?

Odgovore na pomenuta pitanje možete pronaći u sledećem krugu pitanja koje preduzetnik mora postaviti sebi:

1. Ok, “nabavili” smo u firmi (nelegalni) softver koji nam pomaže u našem radu (Windows, Office, CRM, ERP, DMS…), ali ko nam i na koji način garantuje funkcionalnost softvera? Ko nam garantuje da će sofver raditi, da će radnici u firmi moći da ga koriste bez problema (upravo želim da pošaljem fakturu, ali ne mogu Tužan smeško)?

2. Ko nam garantuje otklanjanje bug-ova?

3. Ko garantuje za bezbednost softvera?

4. Ko garantuje za sigurnost podataka i tačnost protoka dokumenata kroz nelegalni softver?

5. Ko nam garantuje za nove verzije progama koje mi mogu pomoći da još bolje automatizujemo poslovanje?

3. Ko obezbeđuje moje poslovanje od svih zakonodavnih promena (ukoliko ste u Srbiji ne morate da brinete jer se zakoni kod nas menjaju ne više od 15 puta godišnje Smeško)   ?

Ukoliko ste upravo “kupili” nelegalan softver znajte da je odgovor na pitanja koja su nam manetnuta – niko!

Suštinska prednost (čitati vrednost) legalnog softvera o odnosu onaj koji smo kupili od “malog Perice” iz komšiluka je to što nam proizvođači softvera na osnovu tipova ugovora vezanih za intelektualnu svojinu softvera i sam rad istog, garantuju ispravnost (funkcionisanje) softvera, otklanjanje grešaka, sprovođenje zakonodavnih promena nametnutih od strane države i poboljšanje softvera u vidu novih verzija koje mogu još bolje automatizovati poslovanje.

Da li želite da Vaše poslovanje bude osigurano od svih pomenutih stvari? Da li želite da Vaši radnici bez brige i rizika rade na softveru?

http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/novosti/AntiPirat.html

Na Vama je da odgovorite.

About the Author Nikola Radivojević

Teško je govoriti o sebi u trećem licu, ali hajde da pokušam :) Nikola je želeo da se bavi podrškom i implementacijom (moderno: konsultantskim radom), a pod uticajem "drugih" počeo je sa prodajom i prodajnom podrškom. U tome se pokazao kao vrlo talentovan i za kratko vreme iskusio sve prednosti (i mane) prodaje poslovnog softvera u vremenu ekonomske krize.

 • Svakako da je sama novcana kazna propisana od poreske sluzbe, koja je reda velicine 100000 RSD, u odnosu na reda velicine cene, na primer, legalnog Windows 7OS od 18000 RSD jasan dokaz koja je varijanta jeftinija po preduzece.

  Licence agreement je deo koji se odnosi na sam softver kao proizvod, a sva prava korisnika koja proisticu iz jednog od tipova license agreement-a, koji predstavlja i LKK (licenca krajnjeg korisnika) ugovor mozete pogledati na adresi jednog od proizvodjaca softvera http://www.datalab.rs/cene/ugovori/?sword_list%5B%5D=lkk

  U ugovorima se navodi i sledece:

  Pravo usklađenosti sa zakonom
  i. Kao KORISNIK imate pravo, da zahtevate besplatnu usklađenost PROGRAMSKOG PAKETA sa zakonodavstvom, važećim prilikom kupovine licenci u okviru, koji određuje specifikacija i namena programa.
  ii. U slučaju izmene zakonodavstva u sedmogodišnjem razdoblju od datuma pridobijanja licenci tj. prve instalacije tj. od početka upotrebe PROGRAMSKOG PAKETA (šta pre nastupi), VLASNIK je dužan, na vlastitu inicijativu ili na osnovu zahteva KORISNIKA, da u razumnom vremenu, uskladi PROGRAMSKI PAKET sa izmenama u obliku nadogradnje.
  iii. U slučaju, da VLASNIK PROGRAMSKOG PAKETA ne otkloni neusklađenosti i ako ista u znatnoj meri utiču na funkcionalnost SOFTWARE-a, KORISNIK može zahtevati raskid UGOVORA i isplatu ODŠTETE.

  Kao i deo vezan za nadogradnju programa:

  Druge obaveze VLASNIKA
  i. VLASNIK se obavezuje, da u slučaju promene licenčnih uslova, koji bi uticali na TRŽIŠNU VREDNOST PREDMETA UGOVORA, a uslovljeni su NADOGRADNJOM, izabere model, koji je za KRAJNJEG KORISNIKA jeftiniji, te u tom slučaju od dana promene istih, odgovarajuće popravi osnovu za izračun ovog ugovora tako, da će za KRAJNJEG KORISNIKA isti biti povoljniji.
  ii. VLASNIK se obavezuje da će u roku validnog perioda NADOGRADNJE, ispraviti objavljene GREŠKE u SOFTWARE-u u roku od najviše 30 dana od objave.
  iii. VLASNIK se obavezuje, da će odgovarajuće prilagoditi SOFTWARE zakonskim promenama.
  iv. Ukoliko VLASNIK u NADOGRADNJI napravi GREŠKU, istu je dužan otkloniti o sopstvenom trošku i ponoviti NADOGRADNJU kod KRAJNJEG KORISNIKA tako, da je GREŠKA otklonjena pod uslovom, da KRAJNJI KORISNIK na programskoj opremi nema specifičnih prilagođavanja (rešenja, procedure), koja bi ometala NADOGRADNJU i ima validan pristup do PODRŠKE NA DALJINU. VLASNIK takvu GREŠKU otklanja isključivo u periodu tri meseca po izlasku NADOGRADNJE. KRAJNJI KORISNIK je dužan slučaj pojavljivanja GREŠKE kod njega javiti VLASNIKU preko HelpDesk aplikacije. VLASNIK je dužan pristupiti otklanjanju GREŠKE najkasnije u roku od dva radna dana.

  Ovo su neke od garancija koje daje jedan od proizvodjaca poslovnih softvera.

  Sve najbolje,

  Nikola

 • Srdjan says:

  Mislim da je jasno da jedini realan problem predstavlja “cena” ovih programa, jednom kada udje inspekcija i otkrije ih.

  Ko bolje pročita “license agreement” može da vidi da proizvodjač softvera ne garantuje apsolutno ništa, bez obzira na to koliko je plaćen (0 ili hiljade EUR).

 • Konkretno, sam post je trebao da ukaze sve nedostatke koje korisnik moze imati prilikom koriscenja piratskih/krekovanih softvera, tj. nedostatke sigurnosti (razni oblici) prilikom korišćenja istih.

  Na primer (karikiram), piratski softver za arhitekturu nema čime da garantuje tačnost mera jer nije legalan proizvod XYZ proizvodjača softvera, tako da se može desiti da imamo više krivih tornja nego što je predviđeno…:)

  Takodje, pod poslovnim softverima smatramo sve vrste softvera koje mogu pomoci prilikom automatizacije rada, počevši od MS Office paketa, samih OS, pa do ERP, CRM, DMS, WMS….

  p.s hvala na savetima!:)

 • Nikola,
  tekst je dobar, ali je (po mom skromnom mišljenju) tema promašena iz dva raloga:
  1. U tekstu se ne radi o manama pirtskog softvera već o “Kupovina programa od renomiranih pravnih lica donosi SLA koji je bitan za stabilno poslovanje preduzeća” sa čim se slažem u potpunosti.

  2. Program “malog Perice” se obično kupuje (keš ili na ugovor), a retko/nikad krekuje. Krekuju se programi velikih firmi sa velikim brojem korisnika. Da se našalim ovde i kažem da postoji verovatnoća da takvi krekovani programi potpunije zadovoljavaju tvoju listu nego legalni programi “malog Perice”.
  Naravno da to ne znači da podržavam pirateriju – smatram krajnje glupim poslovnim potezom da bilo koja firma svoju primarnu poslovnu aktivnost bazira na nelegalnom softveru. Iznosi su podnošljivi za pravna lica i amortizuju se vremenom. Jednostavno nema logike takav potez IMHO

 • >