Analiza: Veb nastup ponuđača poslovnog softvera u Srbiji 2014

Kvalitetna i na vreme plasirana informacija je jedina koja donosi novac u današnje vreme. Koliko je ova teorija primenljiva u praksi ponuđača poslovnog softvera u Srbiji? I šta potencijalni kupci poslovnog softvera mogu naći na sajtovima ponuđača?

MagelanApp logo

Magelan – poslovna aplikacija za turističke agencije

Vreme čitanja: 3 minuta

MagelanApp logoMagelan je poslovna web aplikacija koja je namenjena organizaciji i upravljanju poslovanjem turističkih agencija. Namenjena je svim onim agencijama koje ručno popunjavaju svoje ugovore, najave, račune i priznanice, kao i onim čija trenutna organizacija ne zadovoljava u potpunosti potrebe poslovanja.

Ova aplikacija spada u grupu tzv. SaaS aplikacija i po svom načinu rada i modelu poslovanja razlikuje se od ostalih aplikacija koje su u ponudi u okviru sektora turizma – non-stop je dostupna putem interneta a plaćanje je na mesečnom nivou, o čemu će biti više reči u nastavku.

Delovi aplikacije

Početna strana Magelan web aplikacijeRadi bolje organizacije Magelan je podeljen na 6 nezavisnih modula koji su međusobno povezani i čine jedan centralizovani informacioni sistem: dokumenti, plaćanja, kontakti, partneri, destinacije i korisnici.

Modul Dokumenti objedinjuje sve rezervacije (ugovore), najave i račune. Svaki od ovih dokumenata sadrži automatizme koji znatno olakšavaju unos podataka o aranžmanu i putnicima, kao i deo sa obračunom iznosa aranžmana. Sve dokumente je moguće štampati u više primeraka, a svaki dokument poseduje brendirano zaglavlje sa logotipom i kontakt podacima turističke agencije.

Modul Plaćanja sadrži listu svih plaćanja koje agencija obavlja. Tu se nalaze priznanice za sve uplate putnika i bankovni izvodi za sve isplate organizatorima putovanja. Osim evidencije plaćanja moguć je i pregled plaćanja i ostatka duga po rezervaciji (ugovoru).

Podaci o kontaktu (putniku)Modul Kontakti sadrži listu fizičkih lica (putnika) koja su nekada koristila usluge agencije. Osim osnovnih i dodatnih informacija moguće je i dodavanje internih beleški, koje u nekim slučajevima mogu biti od velike koristi u radu.

Modul Partneri sadrži listu svih pravnih lica sa kojima turistička agencija sarađuje – organizatori putovanja, subagenti i druge firme. U okviru ovog modula moguće je i definisanje aranžmana organizatora putovanja, uključujući i veze do cenovnika na njihovim sajtovima.

Modul Destinacije sadrži listu svih destinacija i smeštaja koje agencija ima u ponudi, zajedno sa vezama do njihovih  reprezentativnih sajtova, mapa i video klipova. Posebnu pogodnost čini mogućnost pretrage aranžmana po destinaciji i organizatoru putovanja. To u znatnoj meri može olakšati pretragu i prezentovanje ponude zainteresovanim klijentima.

Modul Korisnici sadrži sve korisnike (zaposlene u agenciji) koji imaju pristup Magelan web aplikaciji.

Cena i besplatan probni period

Kao što je u uvodnom delu navedeno – model plaćanja je po principu niske mesečne pretplate, čime se obezbeđuje znatno manji “udar” na budžet agencije, kao i znatno niži rizik od pogrešnog ulaganja u poslovni softver (iznos plaćene mesečne pretplate nadoknadiće se jednim prodatim aranžmanom).

Sa druge strane, SaaS model poslovanja skida “brigu” korisnika sa održavanja aplikacije i instalacije novih funkcionalnosti i dorada, jer korisnik dobija gotov “paket” koji je odmah spreman za korišćenje.

Posebnu pogodnost pruža i besplatan probni period Magelan web aplikacije u trajanju od 30 dana, gde agencija može probati aplikaciju i proveriti da li ona zadovoljava potrebe njenog poslovanja. Do probnog perioda se stiže jednostavnom registracijom novog naloga, a probni period nije obavezujući po pitanju dalje saradnje.

Više detalja o samoj aplikaciji možete pronaći na sajtu www.magelanapp.rs, a Magelan je prisutan i na Facebook-u, Twitter-u i Skype-u (magelanapp).

Nadamo se da će Magelan svojim poslovnim modelom i transparentnošću uticati na poboljšanje poslovnih usluga u sektoru turizma.

About the Author Milan Stošić

MagelanApp je namenjen svima onima koji ručno popunjavaju svoje ugovore, najave, račune i priznanice, kao i onima čija trenutna organizacija ne zadovoljava u potpunosti potrebe poslovanja. Posebno je pogodan za subagente!

Izveštaj: Poslovni softver u Srbiji 2014

Poslovni softver i rešenja već odavno predstavljaju osnov za efikasno upravljanje poslovanjem. Cloud je sve bliže i više ne predstavlja samo svetski trend, već se i na našem tržištu pojavljuje sve više i više rešenja ovog tipa.

Preuzmi izveštaj!
  • […] Kako se Magelan web aplikacija može svrstati u poslovni softver jer je namenjena poslovanju turističkih agencija, pre par dana postavljen je i članak i predstavljena Magelan web aplikacija na njihovom blogu. […]

  • >