Vodič: Poslovni softver u oblaku

U poslednjih nekoliko godina primetan je trend pojavljivanja Cloud rešenja za mnoge oblasti, a posebno u domenu poslovnog softvera.

Da li je Cloud poslovni softver, rešenje za vašu kompaniju?

Kako SAP pomaže menadžeru u upravljanju poslovanjem?

Vreme čitanja: 3 minuta

mksolutionsKompanija MK IT Business Solutions otvorila je svoja vrata zainteresovanim novinarima i blogeru (moja malenkost) za praktičnu demonstraciju primene SAP poslovnog rešenja. Deo prezentacije održan je u prostorijama lista Dnevnik, a deo na imanju firme Agrounija u Inđiji (deo MK Grupe).

Jedini u svetu MK IT Business Solutions su razvili i implementirali modul za poljoprivredu pod nazivom ZAGA. Modul ZAGA praktično omogućava kompletno praćenje poslovanja agrarnog sektora od njiva i silosa, preko mašinskog parka, do učinka svakog pojedinca i mašine u sistemu. Dalje, SAP rešenje omogućava kompletnu analizu prinosa, troškova proizvodnje, poređenje stvarnih i očekivaniih rezultata, planiranje resursa i troškova, kao i dalje planiranje rasta prihoda.

Da li će SAP ZAGA sistem pomoći poljoprivrednim proizvođačima u našoj zemlji da konačno dobiju podatak zašto je naš kukuruz na primer, jefitniji ili skuplji od istog u drugim zemljama, ostaje da se vidi. Ono što za sada znamo sledi:

Poslovni procesi

Ono što je istaknuto ovom prilikom, a važi odavno, jeste da je implementacija SAPa pomogla standardizaciji svih poslovnih procesa u firmi. Pre uvođenja SAPa nije postojao (ili bar ne u tolikoj meri) jedinstven i standardizovan način poslovanja. Uvođenjem najboljih poslovnih rešenja i standardizacijom poslovnih procedura otvorena je mogućnost i za sva ostala polja primene SAP rešenja. Uopšteno govoreći, ovo je uslov broj jedan za bilo kakvu ozbiljnu priču na temu “e-izacije” (copyright Miloje Sekulić :) ) . Bez dobro organizovanog poslovanja nema ni e-poslovanja.

Izveštavanje

Suština svakog poslovnog softvera je jednostavno i lako praćenje i analiza rezultata poslovanja kao i donošenje odluka na osnovu tih podataka. Ako izveštaji kasne, kasne i poslovne odluke. Skup sport, ako mene pitate.

Implementacijom SAP rešenja unapređen je proces izveštavanja. Kako Darko Milačić, izvršni direktor MK Grupe, kaže posle gomile ručno pravljenih Excel tabela, faksovanja ručno kreiranih izveštaja i ostalih lepota, sada imaju centralizovan sistem izveštavanja koji u svakom trenutku, sem što prikazuje istorijske podatke, omogućuje menadžmentu i strateško planiranje kroz analizu slučaja (“Šta-ako” analiza). Ovo je jako lepo i demonstrirano, kada se Darko igrao sa kursom eura i cenom pšenice i pregledom kako to utiče na ukupnu dobit preduzeća.

Implementacijom modula ZAGA sada je moguće sa jednog mesta pratiti poljoprivrednu proizvodnju na velikim površinama, ali i na različitim geografskim lokacijama.

Moduli i funkcionalnost

Razvojem modula za agrar pod nazivom ZAGA dopunjena je funkcionalnost SAP rešenja za specifične potrebe praćenje poljoprivredne proizvodnje MK Grupe. Rad ovog modula je i praktično demonstiran u firmi Agrounija koja je članica MK Grupe. Automatizacija unosa podataka pokriva sve poslovne procese: od dolaska traktora na vagu gde se automtski očitava težina i unosi (takođe automtski) u sistem, preko sipanja goriva, do praćenja isporuke semena i ostalih poslovnih procesa. Svaka poslovna promena ili aktivnost se dokumentuje i evidentira u jedinstvenu bazu podataka koja predstavlja osnov za izveštavanje u realnom vremenu.

Sem ovog specifičnog rešenja u MK Grupi se SAP koristi u punom zamahu i kroz ostale module od kojih bi izdvojio praćenje i ukrštanje podataka sa svetskih robnih i finansijskih berzi na kojima se prati kretanje cena najvažnijih ratarskih kultura i šećera, kao i kreiranje i praćenje budžeta u realnom vremenu i prilagođavanju aktuelnoj situaciji.

Celovitost rešenja

Jedinstvenim sistemom otklonjeni su mnogi problemi u poslovanju koji su bili pristuni pre uvođenja SAPa (različiti programi, zastareo hardver, problem izveštavanja,…). SAP kao integirsan i celovit sistem i primena rešenja “najbolje iz prakse” potpuno pokrivaju poslovanje MK grupe, a mogućnosti daljeg proširenja su osigurana otvaranjem MK IT Business Solutions SAP partnerske firme.

Cena?

Implementaciju SAP rešenja u ovom slučaju (ali i bilo kom drugom) ne treba posmatrati samo kao softver, već se treba fokusirati na poslovne prednosti: povratak investicije, trošak vlasništva (eng. TCO – Total Cost of Ownership) i smanjenje troškova poslovanja. Sve ukupno gorepomenuto bi trebalo da pokazuje prilično jasnu sliku o prednostima i uštedama. Skrećeno je vreme potrebno za izveštavanje (praktično se svodi na izveštavanje u realnom vremenu), investicija u SAP se isplatila već posle 2-3 godine korišćenja. Takođe, povećanjem efikasnosti poslovanja, smanjili su se i troškovi.

SAP nije rešenje samo za velika preduzeća, mada se tamo najčešće sreće. Podrška malim i srednjim preduzećima takođe je dosta jaka, ali treba napomenuti da je za naše uslove gde još uvek dominiraju mikro preduzeća ovo veliki zalogaj (za mikro preduzeća, naravno, ne za SAP :) ). Moja procena je da će SAP rešenja za mala i srednja preduzeća tek doći do izražaja u narednom periodu. Teško je realno proceniti koliko je to dug period, ali poboljšanje uslova poslovanja, donošenje uredbi i olakšica, kao i približavanje načina poslovanja svetskim standardima učiniće SAP rešenja vrlo interesantnim i malim i srednjim preduzećima.

About the Author Miodrag Ranisavljević

Umesto biografije Redefinisan i izbrušen pogled na softver. Korisnici i programeri. Artisti i modeli. Večita borba ideje i realizacije. Korisnik hoće jedno, programeri tvrde da je neizvodljivo, a knjigovođi ne odgovara zakonski aspekt. Kako usaglasiti različite interese korisnika, programera i sve to upakovati u zakonsku formu? Operativa ili knjigovodstvo, šta je Vama važnije? Posebni programi, integrisan sistem, transferi, kopiranje, prekucavanje. Da li komplikujemo jednostavno ili jednostavno mora komplikovano? Da li je Marfi u pravu kada kaže da ni jedan pravi problem nema rešenje. Krenimo zato od početka jer sudeći po Parouzziju: “Ako loše startuješ, nevolje rastu eksponencijalno”

  • […] sam pisao o SAP poslovnom softveru povodom dana otvorenih vrata u kompaniji MK IT Business Solutions, a povod za ovu vest je događaj […]

  • Vladimir says:

    Na žalost, nije jedini u svetu,kako to moćno zvuči.”AgroManagement-Consulting Group”je sa sličnim SAP softverom ove godine konkurisala za najbolju tehnološku inovaciju NTI07,koji je razvijan u poslednje četiri godine. “SIMBIOSIS”-kako je naziv ovog programa,predstavlja softver za izračunavanje isplativosti poljoprivredne proizvodnje,prevashodno a zatim sve ono što je gore pomenuto kao indirektna korist od korišćenja ovog alata u organizovanju proizvodnje. Ovakvo rešenje dostupano je za korišćenje i običnim individualnim proizvodjačima. Drago nam je da se još neko pozabavio rešavanjem ovog problema, da nismo “jedini na svetu”,što govori o dobrom putu u kome naše IT idu…

  • Marko says:

    A kakav je bio provod u Beškoj? :)

  • >