Vodič: Poslovni softver u oblaku

U poslednjih nekoliko godina primetan je trend pojavljivanja Cloud rešenja za mnoge oblasti, a posebno u domenu poslovnog softvera.

Da li je Cloud poslovni softver, rešenje za vašu kompaniju?

Halcom e-fakture

Share
Vreme čitanja: 4 minuta

HaleinvoicesBEOGRAD, 11. jun 2013.Kompanija Halcom na drugom stručnom događaju okupila je 180 predstavnika više od 90 najznačajnijih srpskih preduzeća, te zajedno sa bankama predstavila zašto uvesti elektronske fakture u svakodnevno poslovanje. Prednosti Halcomovog sistema e-faktura putem e-bankarskog kanala prepoznala je i Piraeus banka, koja je kao prva ponudila tu novu uslugu svojim klijentima. E-fakture su u skladu sa pravcem razvoja „elektronifikacije“ Republike Srbije, čiju posvećenost digitalizaciji, uključujući elektronsku razmenu faktura, je na samom skupu istakao i Sava Savić, pomoćnik direktora Uprave za digitalnu agendu, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, a slično je razmišljao i Zlatko Milikić, pomoćnik ministra finansija.

Efstathios Steve Froustis, član izvršnog odbora i zamenik generalnog menadžera Piraeus banke AD Beograd: “U cilju unapređenja i proširenja saradnje koju je Piraeus Bank AD Beograd ostvarila sa kompanijom Halcom, i u želji da svojim klijentima ponudi što kvalitetniju uslugu, naša banka je prepoznala značaj uvođenja programa elektronskih faktura i donela odluku da započne sa pružanjem ove usluge svojim klijentima. Očekujemo da će ovaj vid izrade, slanja i primanja faktura omogućiti značajne uštede vremena i resursa firmama u Srbiji čime će doprineti njihovom efikasnijem i profitabilnijem poslovanju.”

Sava Savić, pomoćnik direktora Uprave za digitalnu agendu, Ministarstvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije, otvorio je Halcomov skup za preduzeća na temu e-faktura sledećim rečima: “Velika je čast imati priliku da otvorim konferenciju koja će svojim programom doprineti razvoju elektronske trgovine, elektronskog poslovanja, a samim tim i održivom razvoju informacionog društva u Srbiji“. Takođe, preneo je i da je elektronsko poslovanje u Srbiji u ekspanziji, kao i da ono utiče na razvoj cele privrede: „U tome je perspektiva i budućnost i mogućnost velikog doprinosa ekonomskom razvoju i zapošljavanju. Uvođenjem e-fakture u poslovanje naša privreda će postati efikasnija”.

Halcom je od 1. juna sistem e-faktura stavio na raspolaganje bankama u Srbiji koje će uslugu nuditi svojim klijentima, a kao prva mu se pridružila Piraeus banka, kojoj će se uskoro pridružiti i druge banke.

HalceomEfakture“U Srbiji samo jedan veliki trgovac može sa jednim od svojih velikih dobavljača razmeniti čak do 60.000 faktura na godišnjem nivou, pa se ulazak u takav sistem preduzećima isplati čak i ako razmenjuju elektronske fakture samo sa svojim najznačajnijim dobavljačima. Pošto sistem e-faktura omogućava slanje i primanje e-faktura i najmanjim preduzećima, bez ikakvih investicija, verujemo da će ovaj projekat u skorije vreme postati nacionalan, kao što smo to postigli u Sloveniji, gde e-fakture putem Halcomovog sistema nudi više od 90% banaka na tržištu.” – Miha Culiberg, direktor razvoja poslovanja u Grupi Halcom.

Predstavnici velikih primaoca faktura brzo su prihvatili ideju razmene e-faktura na osnovu jedinstvenog standarda putem postojećeg rešenja za elektronsko bankarstvo pogotovo zbog jednostavnosti uvođenja u poslovanje te mogućnosti spajanja tog sistema sa postojećim informacionim sistemima i procesima.

Projekte kao što je uvođenje e-faktura pozdravljaju i predstavnici Vlade koji aktivno rade na digitalizaciji poslovanja u Srbiji.

Zlatko Milikić, pomoćnik ministra finansija: “Ministarstvo finansija i privrede Vlade Republike Srbije je prethodnih meseci iniciralo donošenje niza propisa usmerenih ka unapređenju privrednog okruženja na srpskom tržištu. U tom naporu veoma istaknuto mesto zauzima opredeljenje Ministarstva ka jačanju finansijske discipline, odnosno ka insistiranju na blagovremenom ispunjavanju ugovorenih obaveza plaćanja po osnovu isporučene robe, odnosno izvršenih usluga, što bi trebalo da doprinese bržem i efikasnijem protoku novca i, time, efikasnijem razvoju privrednih aktivnosti na domaćem tržištu.

Primera radi, 31. marta 2013. godine je počela primena Zakona o rokovima plaćanja u komercijalnim transakcijama, a trenutno se u skupštinskoj proceduri nalazi predlog Zakona o faktoringu, kao i predlog Zakona o računovodstvu, koji u nekoliko svojih odredbi reguliše izdavanje i tretman elektronskih faktura. U svetlu pomenutih stremljenja Ministarstva i Vlade, za danas prezentovani primer Halcomovog rešenja elektronske platforme za razmenu i saldiranje elektronskih faktura može se konstatovati da je u potpunosti na liniji te strategije usmerene, pored napred pomenutih ciljeva, i na smanjenje troškova platnog prometa, profitabilnijem poslovanju i, posledično, a što je osnovni motiv ove Vlade, i ka efikasnijoj i konkurentnijoj privredi i otvaranju novih radnih mesta. Potrebno je i pomenuti da prezentovani primer predstavlja, istovremeno, i prenos dobre poslovne prakse iz Evropske Unije na domaće tržište. Imajući u vidu napred navedeno, ističemo da Narodna banka Srbije i Ministarstvo intenzivno sarađuju i u vezi sa donošenjem novog Zakona o platnim uslugama, koji će preciznije regulisati predmetnu materiju, kao i na definisanju pravila vezanih za arhiviranje elektronskih faktura i, uopšteno, elektronske dokumentacije. Usvajanje ovih propisa se očekuje do kraja 2013. godine, a Ministarstvo, do tada, može samo pozdraviti i podržati razvoj elektronske trgovine između privrednih subjekata u skladu sa dobrim poslovnim običajima.“

Korišćenje Halcom-ovog sistema e-faktura nudi jednostavno spajanje i razmenu podataka između informacionih sistema najvećih izdavaoca i primaoca, te optimizaciju procesa likvidacije i plaćanja. Banke koje će nuditi novu bankarsku uslugu razmene e-faktura svojim klijentima, uvođenjem Halcom-ovog sistema pomažu privredi da već postojeći, bezbedan i povoljan e-bankarski kanal koristi i za razmenu e-faktura. Sistem podržava razmenu e-faktura za sve tipove korisnika, od najmanjih do najvećih preduzeća, a ujedno omogućava i primanje e-faktura u e-banku ili WEB portal e-faktura i stanovništvu. Plaćanje e-fakture vrši se jednim klikom, bilo kad i bilo gde, koristeći elektronsko bankarstvo ili mobilno plaćanje PlatiMo.

About the Author Miodrag Ranisavljević

Umesto biografije Redefinisan i izbrušen pogled na softver. Korisnici i programeri. Artisti i modeli. Večita borba ideje i realizacije. Korisnik hoće jedno, programeri tvrde da je neizvodljivo, a knjigovođi ne odgovara zakonski aspekt. Kako usaglasiti različite interese korisnika, programera i sve to upakovati u zakonsku formu? Operativa ili knjigovodstvo, šta je Vama važnije? Posebni programi, integrisan sistem, transferi, kopiranje, prekucavanje. Da li komplikujemo jednostavno ili jednostavno mora komplikovano? Da li je Marfi u pravu kada kaže da ni jedan pravi problem nema rešenje. Krenimo zato od početka jer sudeći po Parouzziju: “Ako loše startuješ, nevolje rastu eksponencijalno”

>