Analiza: Veb nastup ponuđača poslovnog softvera u Srbiji 2014

Kvalitetna i na vreme plasirana informacija je jedina koja donosi novac u današnje vreme. Koliko je ova teorija primenljiva u praksi ponuđača poslovnog softvera u Srbiji? I šta potencijalni kupci poslovnog softvera mogu naći na sajtovima ponuđača?

NAV Express – poslovni paket za mala preduzeća

Vreme čitanja: 7 minuta

Originalni tekst je objavljen u novembarskom broju časopisa PCWorld Mikro (članak pod naslovom NAV Express – poslovni paket za mala preduzeća)

Tekst prenosim u celosti zbog interesovanja za ovaj poslovni paket.

NAV Express – poslovni paket za mala preduzeća

NAV_Express_moduli Posle velikog broja uspešnih implementacija poslovnog paketa Microsoft Dynamics NAV (nekada Microsoft Business Solutions Navision) i analize potreba ovdašnjih korisnika iz domena malih i srednjih preduzeća, Microsoft je u saradnji sa svojim partnerima u Srbiji ponudio zaokruženo poslovno rešenje za mala preduzeća, prilagođeno njihovim potrebama i uslovima domaćeg tržišta. Potrudili smo se da ustanovimo koliko će paket Microsoft Dynamics NAV Express opravdati očekivanja i ostvariti san o poslovanju „pritiskom na dugme“ čak i u preduzećima s manje od 20 zaposlenih.
S obzirom na to da se uobličavanju ovoga paketa pristupilo nedavno, očigledno je za vrlo kratko vreme obavljen veliki posao i sada su korisnicima na raspolaganju svi moduli potrebni za rad jednog preduzeća u Srbiji, u potpunosti prilagođeni našem zakonodavstvu. Rezultat ovoga projekta je poslovni softver koji odgovara potrebama ovdašnjih malih preduzeća, s unapred konfigurisanim modulima koji se uz minimalna podešavanja mogu prilagoditi različitim tipovima poslovanja.
Uz NAV Express se dobija i iscrpno korisničko uputstvo u štampanom obliku, ali je u softver ugrađen i sistem pomoći preveden na srpski, dostupan pritiskom na taster F1. Isto tako, Microsoft je sa svojim partnerima pripremio i nekoliko specifičnih uputstava koja detaljnije obrađuju primenu NAV Expressa u određenim poslovnim procesima.
NAV Express i u osnovnom obliku pokriva ukupno poslovanje malih preduzeća. Naravno, preciznija podešavanja u skladu s potrebama korisnika su neophodna za udobniji i kvalitetniji svakodnevni rad.

Poslovni procesi

Nabavka robe, praćenje zaliha, pripremanje ponuda kupcima, fakturisanje i naplata su operativni procesi koji se svakodnevno odvijaju u jednom preduzeću. Pored ovih standardnih procesa, u NAV Expressu je podržana i osnovna varijanta proizvodnje (koja obuhvata sastavnice), pokriveni su marketinški poslovi (prvenstveno upravljanje kontaktima), kao i računovodstveni deo u celini, od automatizovanog knjiženja do obračuna zarada i osnovnih sredstava. Svi dokumenti, podaci i procesi su međusobno povezani, tako da se podaci ne moraju dva puta unositi, niti ima potrebe za bilo kakvim prekucavanjem.

Navešćemo nekoliko primera koji to odlično ilustruju. Poznato je da ceo postupak nabavke robe mora biti detaljno „pokriven“ dokumentacijom, a njen obim čak i u manjim firmama može zadavati glavobolje. Pomoću NAV Expressa se u svakom trenutku mogu pregledati potrebne količine za naručivanje, bilo po zahtevima prodaje ili po nalozima iz proizvodnje, a omogućeno je i ručno pripremanje porudžbenica. Ukoliko se u programu prethodno napravi plan naručivanja, porudžbenice dobavljačima se mogu i potpuno automatski pripremati, a izvršavaće se kada stanje lagera određene robe ili sirovine padne ispod zadate granice.

Prodaja i marketing, kao iznimno važni poslovni procesi, maksimalno koriste prednosti međusobne povezanosti podataka u sistemu. Primera radi, prilikom pisanja fakture za određenog kupca mogu se učitati stavke iz bilo koje ponude, porudžbine ili nekog drugog povezanog dokumenta. Ako se proces fakturisanja odvija u fazama, u račun se mogu učitati artikli ili drugi resursi koji su u vezi samo sa određenom fazom posla. Maloprodaja i svi postupci njenog evidentiranja biće razrađeni u verziji NAVExpress +, u koju će potom certifikovani Microsoftovi partneri iz Srbije moći da integrišu svoja rešenja, od kojih se neka već koriste u maloprodajnim lancima širom zemlje.

Posebno interesantan deo marketinškog modula NAV Expressa NAV_Express_Lager_lista jeste segment koji pokriva osnovnu CRM funkcionalnost (Customer Relationship Management, CRM – tu oblast smo detaljno razmatrali u oktobarskom broju časopisa Mikro PC World). Ovaj deo olakšava praćenje pojedinačnih klijenata, analizu njihovih narudžbina i potreba i, zahvaljujući podacima dobijenim tom analizom, proaktivno delovanje u prodaji. Ako u vidu imamo sve navedeno, kao i veliko iskustvo Microsofta u stvaranju osnovne verzije Dynamics NAV-a koje je pretočeno u NAV Express, nema mesta bojazni da bi mogli iskrsnuti problemi u odvijanju bilo kog poslovnog procesa u preduzeću.

Izveštavanje

Kvalitetno izveštavanje, koje prikazuje aktuelne i realne rezultate poslovanja, osnov je za dobro funkcionisanje preduzeća. Ako firma dobro radi ali nema kvalitetne izveštaje, može dobiti potpuno pogrešnu sliku o svom poslovanju. Jednostavnost dobijanja izveštaja je drugi parametar kvalitetnog izveštavanja, a NAV Express zadovoljava oba ova važna kriterijuma. Ovaj paket sadrži dovoljan broj kvalitetnih, unapred pripremljenih izveštaja, a postoji i mogućnost dodavanja specifičnih izveštaja. Od standardnih, izdvajamo izveštaje o prodaji, nabavci, prometu, dugovanjima i potraživanjima, a među specifičnim su izveštaji povezani s modulom za planiranje resursa (koji prikazuju stvarne i planirane troškove pojedinačnih poslova i sl.). Podrazumeva se da je skoro sve izveštaje moguće izvesti u Microsoft Excel i u tom programu ih dodatno obraditi i analizirati dobijene podatke.
Kvalitetno i brzo izveštavanje omogućava potpun uvid u poslovanje preduzeća i jedan je od glavnih razloga za investiranje u ovakav paket.

Moduli i funkcionalnost

Skoro svi lokalizovani moduli „starijeg rođaka“ Dynamics NAV-a našli su se i u NAV Expressu. To podrazumeva ključne računovodstvene module s funkcijama specifičnim za našu zemlju, poput glavne knjige s kontnim planom i potrebnom analitikom, kao i module za obračun zarada, osnovna sredstva, evidenciju dugovanja i potraživanja i obračun PDV-a. Važan je i modul prodaje, koji obuhvata kompletnu evidenciju kupaca, cenovnike, popuste, fakturisanje i porudžbine, a u neposrednoj vezi s njim je i modul nabavke. Upravljanje zalihama je standardni deo ovog paketa i podrazumeva evidenciju artikala i njihovih lokacija, planiranje i vođenje zaliha, njihov obračun, kao i praćenje direktnih troškova nabavke, što može biti važno za preduzeća s više međusobno udaljenih ogranaka.

Moramo ponovo da naglasimo važnost postojanja CRM modula u osnovnom obliku, s obzirom na to da je omogućeno njegovo povezivanje s Microsoftovim Outlookom. Svi poslovni kontakti se iz Outlooka mogu učitati u NAV Express, a velika pogodnost je mogućnost sinhronizovanja ova dva programa – tako korisnici bilo koje od ove dve aplikacije uvek imaju ažuran spisak poslovnih partnera.

Po specifičnim opcijama izdvaja se modul za planiranje resursa. On omogućava definisanje i planiranje ukupnih troškova poslovanja. To znači da u svakom trenutku postoji mogućnost uvida u isplativost bilo kog poslovnog procesa u preduzeću, što može biti značajno i za prodaju i za proizvodnju. Isto tako, u ovome modulu se može definisati i budžet za obavljanje određenog posla i kasnije upoređivati predviđena sredstva sa stvarnim troškovima tog posla. Posebna pogodnost je mogućnost definisanja angažovanja svakog resursa i planiranje realizacije poslova u skladu s vremenskom raspoloživošću tih resursa.

Pored standardne ulazno-izlazne dokumentacije, potpuno su podržani i ostali tipovi dokumenata kao što su knjižna odobrenja, avansni računi i sl. U doglednoj budućnosti treba očekivati i integrisanje sa B2B (Business to Business) i B2C (Business to Customer) portalima, zasnovanim na Microsoftovim rešenjima ili projektima nezavisnih proizvođača, čime bi se zaokružili poslovni procesi u najvećem broju preduzeća u Srbiji.

NAV_Express_Faktura

Celovitost rešenja

Svi opisani moduli vrlo detaljno pokrivaju poslovne procese kojima su namenjeni. Upravo ta činjenica, kao i tesna povezanost svih modula, prava su snaga poslovnog rešenja Microsoft Dynamics NAV Express. Međutim, za NAV Express je karakteristično to što su skoro svi moduli unapred podešeni, tako da njihova primena ne zahteva ni veliki utrošak vremena i ostavlja prostor za precizno podešavanje celog sistema. Samim tim su i troškovi implementacije manji, pa je ovaj paket prihvatljiv i za preduzeća koja dosad nisu ni razmišljala o složenim i sveobuhvatnim poslovnim rešenjima. Osim povezanosti podataka u samom NAV Expressu, oni se mogu povezati i sa ostalim programima iz paketa Microsoft Office, a naročito je korisna pomenuta veza sa Outlookom u modulu Marketing.

Utisci korisnika

Imali smo priliku da čujemo i utiske jednog od prvih korisnika NAV Expressa. Nedavno osnovana firma DeployIT.ms iz Beograda se primarno bavi pružanjem usluga konsaltinga u domenu projektovanja i primene informacionih sistema zasnovanih na Microsoftovim tehnologijama. „Naš posao zahteva pravovremenu i tačnu reakciju na zahteve klijenata, a kako je njihov broj svakim danom sve veći, takva reakcija nije ni moguća bez odgovarajuće podrške u vidu namenskog softvera, kao što je CRM funkcionalnost Microsoft Dynamics NAV Expressa. Pomoću ovoga paketa, naši stručnjaci mogu u svakom trenutku da znaju sve relevantne podatke o klijentu za kojeg pripremaju uslugu. To znato doprinosi efikasnosti rada, a shodno tome i zadovoljstvu klijenata, što je presudno u poslu kao što je IT konsalting“, naglasio je Srđan Stošić, generalni direktor ovog preduzeća, i dodao: „Moderne komunikacije i uređaji Windows Mobile omogućavaju mi, i kad sam van kancelarije, da za samo nekoliko minuta uvidim šta je potrebno klijentu, da osmislim rešenje i da ga u najkraćem mogućem roku prosledim kolegama na terenu – i sve to bez dužeg prekidanja posla koji radim. Upravo se u ovakvim mogućnostima ogleda moć platforme kao što NAV Express, koja podiže produktivnost na viši nivo i pruža prostor za rast naše, zasad male kompanije.“

Cena i troškovi

Cena implementacije NAV Expressa zavisi od broja istovremenih korisnika za koje se plaća licenca. Ovaj poslovni paket se prodaje u verzijama za jednog, tri, pet, osam ili dvanaest istovremenih korisnika, pri čemu se cena po pojedinačnom korisniku snižava s povećavanjem njihovog ukupnog broja. Drugim rečima, NAV Express možete instalirati i koristiti na svim računarima u preduzeću, ali ste ograničeni maksimalnim brojem istovremenih korisnika, u zavisnosti od kupljenog paketa. Što se konkretnih iznosa tiče, paket za jednog korisnika košta 3.500 evra; za prosečnu implementaciju od pet istovremenih korisnika cena po jednom je 2.000 evra, dok je za maksimalnih 12 korisnika potrebno ukupno 18.000 evra. To nipošto nije mali izdatak, ali kad se uzme u obzir šta sve NAV Express nudi, cene zaista nisu previsoke, naročito ne za rešenje iza kojeg stoji najveći svetski proizvođač komercijalnog softvera. Troškovi implementacije su, zahvaljujući unapred definisanim modulima, manji od uobičajenih, a u cenu je uračunata i obuka zaposlenih za korišćenje NAV Expressa. Međutim, s obzirom na ciljno tržište, a to su mala preduzeća u Srbiji, cena od 2.000 evra za jednog korisnika, makar i sa uračunatih 120 radnih časova za implementaciju i obuku korisnika, pa i uz dodatne prednosti kao što su korisničko uputstvo i usluga održavanja softvera, možda i jeste visoka. Da li je naše tržište zrelo za rešenje kao što je Microsoft Dynamics NAV Express uskoro ćemo saznati.

Korisna adresa: NavExpress

About the Author Miodrag Ranisavljević

Umesto biografije Redefinisan i izbrušen pogled na softver. Korisnici i programeri. Artisti i modeli. Večita borba ideje i realizacije. Korisnik hoće jedno, programeri tvrde da je neizvodljivo, a knjigovođi ne odgovara zakonski aspekt. Kako usaglasiti različite interese korisnika, programera i sve to upakovati u zakonsku formu? Operativa ili knjigovodstvo, šta je Vama važnije? Posebni programi, integrisan sistem, transferi, kopiranje, prekucavanje. Da li komplikujemo jednostavno ili jednostavno mora komplikovano? Da li je Marfi u pravu kada kaže da ni jedan pravi problem nema rešenje. Krenimo zato od početka jer sudeći po Parouzziju: “Ako loše startuješ, nevolje rastu eksponencijalno”

Izveštaj: Poslovni softver u Srbiji 2014

Poslovni softver i rešenja već odavno predstavljaju osnov za efikasno upravljanje poslovanjem. Cloud je sve bliže i više ne predstavlja samo svetski trend, već se i na našem tržištu pojavljuje sve više i više rešenja ovog tipa.

Preuzmi izveštaj!
  • Dodate su veće slike! Nadam se da je sada bolje :)

    poz,
    Miodrag

  • miljan says:

    brale, slike su ti male i mutne. Daj povecaj to malo.

  • >