Analiza: Veb nastup ponuđača poslovnog softvera u Srbiji 2014

Kvalitetna i na vreme plasirana informacija je jedina koja donosi novac u današnje vreme. Koliko je ova teorija primenljiva u praksi ponuđača poslovnog softvera u Srbiji? I šta potencijalni kupci poslovnog softvera mogu naći na sajtovima ponuđača?

Razmatranje troškova Cloud poslovnih rešenja

Vreme čitanja: 3 minuta

secenje_troskovaPonuđači Cloud rešenja tvrde da će kompanije ostvariti značajne uštede korišćenjem Cloud rešenja.

Ipak, za svaku kompaniju koja razmišlja o Cloud rešenjima preporuka je da se uradi pojedinačna analiza troškova. U finansijskom smislu, prelazak na cloud rešenje znači da izmeštate troškove izvan firme, što je slično kao i vožnja automobila (na lokaciji i hostovano) nasuprot vožnji autobusom (cloud). Ovo takođe ima uticaj na finansijske izveštaje zato što se softver kao osnovno sredstvo koje se amortizuje tokom godina zamenjuje sa mesečnim ili godišnjim troškom pretplate.

Uštede o kojima se govori dolaze iz činjenice da su inicijalni troškovi za licence niži i da mnogi interni troškovi mogu biti eliminisani. Ovi interni troškovi uključuju IT infrastrukturu, hardver i vreme potrebno za nadogradnje. Stvarni troškovi ovih stavki mogu varirati od kompanije do kompanije, tako da je potrebno da se pojedinačno odredi kolike se uštede mogu ostvariti implementiranjem Cloud rešenja.

Troškovi tradicionalnog desktop poslovnog softvera:

  • Softverske licence (jednokratni tošak – zasnovan na broju istovremenih korisnika ili broju „imenovanih“ korisnika)
  • Nadogradnja softvera i održavanje (godišnji trošak – 15%-25% od vrednosti licenci)
  • Podrška
  • Implementacija (jednokratni trošak – uobičajeno 1 do 2 puta od vrednosti licenci)
  • Hardver (jednokratni trošak – uobičajeno iznosi samo 5% od ukupnih troškova softvera, implementacije i periodičnih nadogradnji)
  • Ljudi (godišnji trošak bilo da je van ili unutar kompanije – troškovi ljudi potrebnih za održavanje sistema u radu)

Troškovi Cloud poslovnog softvera:

  • Pretplata za softver ili softverske module ako je softver modularan (godišnji/mesečni trošak)
  • Pretplata za korisnike (godišnji/mesečni trošak u zavisnosti od broja korisnika koji pristupaju sistemu)
  • Implementacija (trošak implementacije – uobičajeno 1 do 2 puta od vrednosti godišnje pretplate)
  • Podrška (godišnji trošak – slično kao kod tradicionalnog desktop softvera sa različitim nivoima podrške)

Treba imati na umu da svaku kompaniju čeka u nekom trenutku značajna nadogradnja poslovnog softvera iz raznih razloga. U zavisnosti od softvera koji ste izabrali i specifičnostima implementacije ova nadogradnja može biti jednostavna sa minimalnim uticajem na organizaciju ili može biti skupa sa vrlo velikim uticajem (prekidima u radu, zastojima i sl.). Sa druge strane, kod Cloud rešenja ovo nije značajan problem jer se, po pravilu, Cloud rešenja nadograđuju istovremeno za sve korisnike i svi korisnici su uvek na istoj verziji. Obavezno pregledajte i analizirajte uticaj nadogradnje softvera prilikom procesa izbora. Dobar način da dobijete dodatne informacije na ovu temu jeste da pitate postojeće korisnike o uticaju nadogradnje na njihove organizacije tokom procesa izbora poslovnog softvera.

cloud_costTokom analize ponude Cloud rešenja sasvim je jasno da je inicijalni trošak nabavke i implementacije Cloud rešenja niži nego trošak nabavke tradicionalnog desktop rešenja. Ipak, godišnja pretplata kod Cloud rešenja može biti značajno viša nego što je godišnji trošak nadogradnje i održavanja, tako da je topla preporuka da se uradi 5-godišnja analiza ukupnih troškova koja jasno identifikuje i interne i eksterne troškove oba rešenja.

Ako imate problema sa novcem, prelazak na Cloud rešenje može biti način da se snize inicijalni troškovi plus je plaćanje vremenski razgraničeno. Ako vaše potrebe diktiraju tradicionalno desktop rešenje i tu je možda moguće razmotriti vremenski razgraničeno plaćanje i zato je preporuka da o tome svakako povedete računa.

Sledeće nedelje: Cloud poslovna rešenja VS Tradicionalni desktop softver: Za i protiv

About the Author Miodrag Ranisavljević

Umesto biografije Redefinisan i izbrušen pogled na softver. Korisnici i programeri. Artisti i modeli. Večita borba ideje i realizacije. Korisnik hoće jedno, programeri tvrde da je neizvodljivo, a knjigovođi ne odgovara zakonski aspekt. Kako usaglasiti različite interese korisnika, programera i sve to upakovati u zakonsku formu? Operativa ili knjigovodstvo, šta je Vama važnije? Posebni programi, integrisan sistem, transferi, kopiranje, prekucavanje. Da li komplikujemo jednostavno ili jednostavno mora komplikovano? Da li je Marfi u pravu kada kaže da ni jedan pravi problem nema rešenje. Krenimo zato od početka jer sudeći po Parouzziju: “Ako loše startuješ, nevolje rastu eksponencijalno”

Izveštaj: Poslovni softver u Srbiji 2014

Poslovni softver i rešenja već odavno predstavljaju osnov za efikasno upravljanje poslovanjem. Cloud je sve bliže i više ne predstavlja samo svetski trend, već se i na našem tržištu pojavljuje sve više i više rešenja ovog tipa.

Preuzmi izveštaj!
>