PoslovniSoftver.net
Shares

Analiza: Veb nastup ponuđača poslovnog softvera u Srbiji 2014

Kvalitetna i na vreme plasirana informacija je jedina koja donosi novac u današnje vreme. Koliko je ova teorija primenljiva u praksi ponuđača poslovnog softvera u Srbiji? I šta potencijalni kupci poslovnog softvera mogu naći na sajtovima ponuđača?

5a. korak – Izbor implementacionog partnera

Vreme čitanja: 4 minuta

Veoma je važno da u celom procesu izbora ne zaboravite da izabrani softver treba implementirati, odnosno primeniti na poslovanje vaše kompanije. Može se slobodno reći da je implementacija od ključne važnosti za kasniju uspešnu primenu poslovnog softvera.

Postoje suštinski 3 tipa implementacije koje nude softverske kompanije (uz neznatne varijacije):

  • Direktna implementacija – Ovde implementaciju radi direktno softverska kompanija. Pojedine softverske kompanije samo ovu mogućnost i nude, tako da tu nemate mnogo izbora. To znači da je implementacioni tim u stvari interni tim softverske kompanije.
  • Implementacioni partner – Pojedine softverske kompanije prodaju licence direktno krajnjim korisnicima. U tom slučaju imate opciju da od njih nabavite licence, a zatim da izaberete implementacionog partnera. U ovom slučaju prvo birate softver, a zatim implementacionog partnera.
  • Prodajno-implementacioni partner – Neke softverske kompanije prodaju svoj softver isključivo preko partnerske mreže. To znači da čak ni licence ne možete da kupite direktno od njih već kompletan posao dogovarate sa prodajno-implementacionim partnerom. U ovom slučaju, morate izabrati prodajno-implementacionog partnera pre nego počnete sa procenom softvera.

U svakom slučaju implementacioni tim (bilo da je interni tim softverske kompanije ili nekog od partnera proizvođača softvera) bi trebalo da ima iskustva sa kompanijama sličnim vašoj, a potrebno je i da ozbiljno poznaju softver koji implementiraju! A jedna od najčešćih stvari koje se previde prilikom izbora poslovnog softvera jeste upravo procena implementacionih partnera.

Zapravo, izbor implementacionog partnera može napraviti značajnu razliku za uspeh ili neuspeh čitavog projekta.

U nastavku možete pronaći neke od stavki na koje bi trebalo obratiti pažnju prilikom odabira implementacionog partnera:

Savet #1 – Relevantno iskustvo u sličnim projektima

Kada posmatrate relevantno iskustvo bitno je da procenite da li implementacioni partner ima relevantna iskustva sa softverom koji razmatrate. Zatim je važno da utvrdite šta za vas znači relevantno iskustvo: da li je to ista branša, slični projekti ili rad sa kompanijama slične veličine. Nije isto da li je neko implementirao softver u kompanijama od 5 ili 50 ljudi. Zatim: koja rešenja su još u ponudi implementacionog partnera? Da li im je softver koji vi želite da implementirate primarni ili sekundarni ili nešto treće… Pitanje koje takođe treba postaviti jeste i koliko sličnih implementacija je partner već uradio? Ova i slična pitanja vam pomažu da steknete sliku o iskustvu implementacionog partnera.

Savet #2 – Implementacioni tim

Uzimajući u obzir da ćete na kraju sarađivati sa konkretnim ljudima veoma je važno da procenite i kakva može biti saradnja sa njima. Ko će zaista voditi projekat i koje iskustvo ima? Kakvo je iskustvo članova tima? Bilo bi poželjeno da se upoznate sa timom pre nego potpišete ugovor i da ostavite mogućnost da neke članove tima zadržite na projektu, a da neke druge, eventualno, možete izbaciti ako se pokažu kao neadekvatni u toku implementacije i sl.

Savet #3 – Cene usluga / cene sata

Uporedite cene usluga i utvrdite da li su konkurentne na tržištu. Cene usluga ne moraju biti u direktnoj korelaciji sa kvalitetom rada koji biste dobili. Drugim rečima, moguće je da nađete vrlo kvalitetne i kvalifikovane ljude po nižim cenama sata i obrnuto. Cena može, ali ne mora, biti odlika kvaliteta. Razmislite šta je vama bitnije: cena ili kvalitet?

Savet #4 – Organizaciona podudarnost

Pokušajte da procenite da li ste kompatibilni sa ekipom koja bi sarađivala sa vama na implementaciji. Da li vaše dve organizacije imaju zajedničkih organizacionih, poslovnih i kulturnih dodirnih tačaka? Možete li sarađivati sa ovim timom? Da li se njihova organizaciona i poslovna kultura podudaraju sa vašom? Ako vi volite organizovanosti i preciznost da li vam odgovara “lako ćemo” tip partnera i obrnuto? Važno je ne zaboraviti da ćete vrlo tesno sarađivati ovim ljudima u toku trajanja implementacije (koja može potrajati i nekoliko meseci). Gledajte da i vama i njima bude prijatno da radite zajedno.

Savet #5 – Implementacioni plan

Trebalo bi da postoji, pod broj jedan, a pod broj dva obavezno pročitajte i detaljno pregledajte implementacioni plan. Potrebno je da plan odgovara i vašim mogućnostima, da se poklapa sa vašom vizijom i tempom rada kao i mogućnostima i sposobnostima vaših internih resursa koji učestvuju na projektu. Ni najbolji konsultanti neće uspeti da “uteraju” softver u kompaniju koja organizaciono nije spremna za takav korak!

Savet #6 – Koji su resursi implementacionog partnera?

Svakako je dobro ustanoviti da li implementacioni partner ima dovoljno resursa za vašu implementaciju. Ako je vaša organizacija internacionalnog karaktera i/ili imate internacionalni tim za implementaciju potrebno je da i vi i oni imate sposobnost upravljanja multinacionalnim (a to znači multi-kulturnim) okruženjem. Sa druge strane, ako imate lokalnu implementaciju, ne morate plaćati više troškove koje dolaze sa internacionalnim implementatorom, dovoljan je lokalni partner. Važno je obratiti pažnju na ključne resurse implementacionog partnera, a ne na sve moguće resurse.

Savet %7 – Imate li dovoljno resursa za implementaciju?

Kako procenjujete resurse implementacionog partnera budite pošteni i prema sopstvenim resursima. Adekvatno i pošteno procenite i sopstvene mogućnosti za implementaciju. Ta procena bi se trebalo zasnivati na pomenutim prvim koracima i trebalo bi uzeti u obzir i tekuće poslove koje ljudi u kompaniji obavljaju. Često se u praksi dešava da se kompanije precene sopstvene mogućnosti i od implementacije traže mnogo, a u realnosti nisu sami sposobni da “iznesu” sve svoje zamišljene ciljeve implementacije. Zato je dokument korisničkog zahteva od izuzetne važnosti, a to se na žalost često preskoči!

Za kraj je važno je zapamtiti da čak iako je softver dobar (podudara se sa vašim zahtevima), a nema podršku adekvatnog implementacionog partnera, bolje je da ga eliminišete sa liste. I najbolji softver može biti loš ako nije dobro implementiram.

About the Author Miodrag Ranisavljević

Umesto biografije Redefinisan i izbrušen pogled na softver. Korisnici i programeri. Artisti i modeli. Večita borba ideje i realizacije. Korisnik hoće jedno, programeri tvrde da je neizvodljivo, a knjigovođi ne odgovara zakonski aspekt. Kako usaglasiti različite interese korisnika, programera i sve to upakovati u zakonsku formu? Operativa ili knjigovodstvo, šta je Vama važnije? Posebni programi, integrisan sistem, transferi, kopiranje, prekucavanje. Da li komplikujemo jednostavno ili jednostavno mora komplikovano? Da li je Marfi u pravu kada kaže da ni jedan pravi problem nema rešenje. Krenimo zato od početka jer sudeći po Parouzziju: “Ako loše startuješ, nevolje rastu eksponencijalno”

Izveštaj: Poslovni softver u Srbiji 2014

Poslovni softver i rešenja već odavno predstavljaju osnov za efikasno upravljanje poslovanjem. Cloud je sve bliže i više ne predstavlja samo svetski trend, već se i na našem tržištu pojavljuje sve više i više rešenja ovog tipa.

Preuzmi izveštaj!
>