PoslovniSoftver.net
Shares

Vodič: Poslovni softver u oblaku

U poslednjih nekoliko godina primetan je trend pojavljivanja Cloud rešenja za mnoge oblasti, a posebno u domenu poslovnog softvera.

Da li je Cloud poslovni softver, rešenje za vašu kompaniju?

Saveti za mala preduzeća – EBRD publikacija

Vreme čitanja: 5 minuta

Krajem maja ove godine održana je završna konferencija programa “Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća u Srbiji” uspostavljenom uz pomoć Evropske banke za obnovu i razvoj, a uz finansijsku podršku Evropske unije i u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije. Tokom trajanja ovog programa (2013-2016) tim EBRD-a “Saveti za mala preduzeća” je omogućio pristup najboljim domaćim i stranim savetnicima za 240 malih preduzeća. Kako kažu iz EBRD-a, stručni konsultanti su preduzećima pružili razne vrste pomoći kroz poslovne usluge skrojene prema konkretnim potrebama svakog preduzeća, omogućavajući im potrebne tehničke veštine i know-how, kako bi podstakli inovacije, privukli investitore, stekli odgovarajuću stručnost, postali lideri u poslovanju i na taj način povećali konkurentnost i produktivnost u privatnom sektoru u Srbiji.

Na završnoj konferenciji predstavljena je i publikacija “Saveti za mala preduzeća” u kojoj sam imao čast da učestvujem u formi intervjua gde sam podelio svoja iskustva sa ovim programom. Ljubaznošću kolega iz kompanije Business Info Group i EBRD-a i uz njihovu saglasnost, u nastavku možete pročitati šta sam ja imao da kažem, a pozivam vas da pročitate ovu publikaciju (link za preuzimanje na kraju teksta), jer zaista ima jako korisnih stvari i dobrih iskustava iz prakse.

Bitna je posvećenost projektu

Sam projekat je tek početak, a konkretni rezultati se moraju i mogu postići jedino konstantnim „treningom“ do potpunog uspostavljanja novokreiranih procesa kao deo standarda poslovanja kompanije.

MR_PSNET_foto250pxKakvo je vaše iskustvo u saradnji sa EBRD?

Jednom rečju – odlično! Ako bih malo elaborirao ovu kvalifikaciju, rekao bih da se tokom cele saradnje oseća visok nivo profesionalizma, poslovne pragmatičnosti, jasno definisanog procesa i efikasnosti. I to je nešto oko čeka se i kolege konsultanti, bar oni sa kojima sam ja imao neposredan kontakt, slažu.

Dodatno, kada kao konsultant, iz bilo koje oblasti, nastupate na našem tržištu, suočavate se sa brojnim izazovima, od kojih je poverenje verovatno broj jedan. Ako kao konsultant „imate iza sebe“ podršku EBRD, to u velikoj meri doprinosi poverenju i sigurnosti kod klijenata da će projekat biti urađen na vreme i u dogovorenim okvirima. Sa druge strane, moje iskustvo sa lokalnim EBRD timom je odlično. I to ne samo iz ugla saradnje na projektima, već i na dodatnim aktivnostima (treninzi, edukacija, iskustvo,…) koji donose dodatnu vrednost u ceo konsultantski posao. Na kraju, ljudi rade sa ljudima i zato posebno ističem taj momenat lokalnog tima, jer mislim da je i u tome veliki deo kvaliteta saradnje, pored naravno samog kvaliteta brenda EBRD.

Koje sve uslove konsultant treba da ispuni da bi bio angažovan na njihovim projektima?

Važno je napomenuti da uslovi nisu strašni i da su veoma jasno objašnjeni. Najvažniji uslov, koliko sam ja razumeo, jeste prethodno iskustvo konsultanta kao i poslovna biografija koja odslikava to iskustvo. Za početak je to dovoljno da se kao konsultant priključite. Kasnije, moj utisak je da su rezultati i uspešno realizovani projekti ključni za kasnije angažovanje na projektima. I to je ono što najvažnije i odslikava pragmatizam. Vrlo je jednostavno, ako kao konsultant imate uspešne projekte, povećavate sebi šanse da učestvujete dalje i da, što je najvažnije, imate reference na koje se možete pozvati prilikom pregovora sa novim klijentima. To nije ništa novo i to važi inače u poslu. Ovde je ključna razlika da imate treću nezavisnu i veoma uglednu instituciju koja prati i nadzire realizaciju i rezultate projekata. To celoj priči daje ozbiljnost i težinu. Ne tvrdite samo vi, kao konsultant, da je projekat bio uspešan, već imate EBRD koja će to svakako proveriti. I to je ono što, mislim, pojedinim projektima ozbiljno nedostaje.

Na koji način ste pomogli klijentu u ovom konkretnom projektu?

Ključni izazov na ovom konkretnom projektu je bio kako upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija povećati potencijal veb-sajta za generisanje novih potencijalnih kupaca i kako, istom tehnologijom, ispratiti proces od identifikacije potencijalnog kupca do kupovine. Internet u tom smislu zaista daje širok dijapazon alata koji u tom procesu mogu pomoći. Dodatno, bilo je potrebno u skladu sa dostupnim resursima i ograničenjima osmisliti, definisati, opisati i primeniti procese koji se mogu ponavljati i konstantno donositi željene rezultate. U tom smislu, konkretni rezultati su vidljivi dugoročnom primenom ove strategije i definisanih procesa. Klijent je dobio potrebno znanje i alate kako bi samostalno mogao ovaj proces izvoditi. Ipak, mislim da dodatna vrednost koju sam kao  konsultant doneo ovom konkretnom projektu jesu iskustvo iz prakse i nove teme i uvidi koje i van okvira projekta kompanija može iskoristiti za dalji rast i razvoj poslovanja.

Šta je potrebno da firme koje primaju savet urade da bi se dobio očekivani rezultat?

Ukratko, bitno je da se zaista posvete realizaciji projekta. Drugo, potrebno je da razumeju vrednost koju mogu da dobiju po završetku projekta, kao i način na koji tu vrednost mogu da dobiju. Velika je verovatnoća da se ispoštuju preporuke i da se zaista nastavi sa primenom definisanih i usvojenih procesa i procedura kako bi se dobili očekivani rezultati. Sam projekat je tek početak, a konkretni rezultati se moraju i mogu postići jedino konstantnim „treningom“ do potpunog uspostavljanja  novokreiranih procesa kao deo standarda poslovanja kompanije. U suprotnom, smatram da postoji velika verovatnoća da se projekat „potroši“, a da se ne dobije očekivani, željeni rezultat.

Koji su najčešći i najveći problemi MSP, prema vašem iskustvu?

Ima mnogo problema, počev od onih strateških, preko taktičkih i operativnih. Srpsko tržište je u razvoju, posebno mala i srednja preduzeća. Tu nedostaje svega. Ili može i drugačije da se gleda. Svega ima, ali nedovoljno razvijenog i adekvatno primenjenog. Mala i srednja preduzeća „kubure“ i sa strategijom (gde su sada, a gde bi želela da budu i kako tamo da stignu), marketingom i prodajnim procesima, adekvatnim finansijskim evidencijama, izveštavanjem i upotrebom informacija, standardima i operacijama. Zatim tu su naravno izazovi sa informaciono-komunikacionim tehnologijama i adekvatnom primenom istih u svakom delu svog poslovanja. Čest je problem da su funkcionalne celine potpuno nepovezane u jedan integrisan sistem, a to onda otežava stratešku širu sliku i efikasno rukovođenje u dnevnim operacijama. Dakle, jedan opšti utisak je da treba dosta još da se radi i da ima posla. Ali tako je na svakom početku, a budimo realni – mi smo upravo tu.

U kojoj meri su domaća MSP spremna da potraže pomoć profesionalnih konsultanata?

Zavisi, naravno, od tipa preduzeća, industrije, poslovnih ciljeva i sl. Često kompanije u Srbiji koriste usluge raznoraznih konsultanata, samo je to nekako sakriveno od njih. U mojoj oblasti, poslovna primena informacionih tehnologija, kompanije u značajnoj meri koriste usluge spoljnih konsultanata, ali nažalost, samo na tehničkom nivou. Dva su razloga za to: nivo poslovnog znanja u IT kompanijama i nivo očekivanja mogućeg seta usluga kompanija. Sa jedne strane, dakle, IT kompanije pružaju bazične usluge, a same kompanije nemaju dovoljno znanja kako da postave poslovne zahteve IT kompanijama koje te i takve stvari baš mnogo ni ne razumeju. U tom smislu profesionalni poslovni-IT konsultant mora da bude most između malih i srednjih preduzeća i IT kompanija. Verujem da je slično i u drugim oblastima. Dakle, kompanije su spremne za konsultante (ne sve, ali značajan broj), a na konsultantima je da im pomognu da ih nađu i na adekvatan način uspostave saradnju. Isto ono što fali tim kompanijama, fali i samim konsultantima. Svi zajedno moramo naći način da uspostavimo saradnju i zajedno doprinesemo razvoju poslovanja, i posledično elektronskog poslovanja.

Najaktivniji-konsultantski-tim-EBRD-skup-2016-maj-26

Deo atmosfere sa skupa EBRD “Saveti za mala preduzeća”, završna konferencija Maj 2016. godine

Saveti za mala preduzeca Uspesne price EBRDKompletan sadržaj publikacije možete pruzeti sa ovog linka. Ili klikom na sliku desno ->

Intervju je izvorno objavljen u publikaciji “Saveti za mala preduzeća u Srbiji – Uspešne priče” uz podršku EBRD (Evropske banke za obnovu i razvoj), gde pored ovog možete pročitati i mnogo drugih zanimljivih i uspešnih priča.

 

About the Author Miodrag Ranisavljević

Umesto biografije Redefinisan i izbrušen pogled na softver. Korisnici i programeri. Artisti i modeli. Večita borba ideje i realizacije. Korisnik hoće jedno, programeri tvrde da je neizvodljivo, a knjigovođi ne odgovara zakonski aspekt. Kako usaglasiti različite interese korisnika, programera i sve to upakovati u zakonsku formu? Operativa ili knjigovodstvo, šta je Vama važnije? Posebni programi, integrisan sistem, transferi, kopiranje, prekucavanje. Da li komplikujemo jednostavno ili jednostavno mora komplikovano? Da li je Marfi u pravu kada kaže da ni jedan pravi problem nema rešenje. Krenimo zato od početka jer sudeći po Parouzziju: “Ako loše startuješ, nevolje rastu eksponencijalno”

>