Vodič: Poslovni softver u oblaku

U poslednjih nekoliko godina primetan je trend pojavljivanja Cloud rešenja za mnoge oblasti, a posebno u domenu poslovnog softvera.

Da li je Cloud poslovni softver, rešenje za vašu kompaniju?

Rešenje za upravljanje dokumentima za mala i srednja preduzeća po principu “ključ u ruke”

Shares
Vreme čitanja: 2 minuta

uniDocs_logoUniDocs SOS (Small Office Solution) je sistem za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima prilagođen potrebama malih preduzeća. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva kompanije OSA Računarski inženjering u uvođenju i isporuci ovog  rešenja, uočeno je da su potrebe malih preduzeća slične i da se sistem može standardizovati. Iz tog razloga donešena je odluka da se tržištu ponudi kompletno sistemsko rešenje koje u sebi sadrži sledeće komponente:

  1. OSA mikro server (hardver i Windows operativni sistem)
  2. Pet licenci za krajnje korisnike
  3. Jednu licencu za administratora sistema
  4. Implementaciju predefinisanih tipova dokumenata
  5. Impelementaciju predefinisanih tipova fascikli
  6. Obuku za krajnje korisnike i administratora sistema
  7. Sve nove verzije softvera za period od godinu dana

Nabavkom ovog sistema, kupcu se isporučuje server sa Windows operativnim sistemom koji zadovoljava sve potrebe za optimalno funkcionisanje sistema. Na ovom serveru je već instaliran UniDocs SOS sistem sa svim funkcionalnostima standardne UniDocs 7 Platform verzije (moduli Client i MetaDesigner) uz ograničenje da sistem može koristiti pet krajnjih korisnika i jedan administrator. UniDocs SOS se isporučuje sa setom već predefinisanih klasa dokumenta i fascikli. Predefinisane klase dokumenata su: dopis, ponuda, ugovor, porudžbenica, profaktura, faktura, carinska dokumentacija, radni nalog, ugovor o radu, rešenje o godišnjem odmoru,… Implementacija, u trajanju od 3 konsultant dana, podrazumeva prilagođavanje predefinisanih klasa (tipova dokumenata) potrebama kupca. Za vreme implementacije, po želji kupca, moguće je implementirati i dodatnih pet klasa dokumenata. Obuka, u trajnju od jednog dana na lokaciji kupca, podrazumeva obuku za sve krajnje korisnike i administratora sistema. Za prvih godinu dana rada sistema obezbeđene su sve nove verzije softvera koje se objave na tržištu.

slicica_osa

Svesni činjenice dinamičnog rasta i razvoja malih preduzeća, kompanija OSA je obezbedila mogućnost nadogradnje UniDocs SOS sistema na standardnu verziju UniDocs 7 uz zadržavanje prethodne investicije korisnika. U nastavku možete videti uporednu analizu UniDocs 7 Platform i UniDos SOS paketa:

Osobina UniDocs SOS UniDocs 7 Platform
Broj licenci 5 Client + 1 MetaDesigner Neograničeno (po potrebi kupca)
Klase dokumenata Predefinisane Prema zahtevu kupca
Implementacija 3 dana Prema potrebi kupca
Obuka 1 dan Prema potrebi kupca
Dodatni moduli Nisu predviđeni Neograničeno

 

Više informacija o UniDocs SOS paketu možete pogledati na sledećem linku.

About the Author OSA

OSA računarski inženjering d.o.o. je osnovana 1989. godine kao jedno od prvih 100 privatnih preduzeća u bivšoj Jugoslaviji. Glavna delatnost OSE, od njenog osnivanja, bio je inženjering, razvoj softverskih rešenja i implementaciju profesionalnih grafičkih sistema za projektovanje i izradu tehničke dokumentacije. Više od dve decenije iskustva u IT oblasti obezbedilo je OSI dobru poziciju kako na lokalnom tako i na tržištu Adriatik regije u sva tri proizvodna programa.

>