Vodič: Poslovni softver u oblaku

U poslednjih nekoliko godina primetan je trend pojavljivanja Cloud rešenja za mnoge oblasti, a posebno u domenu poslovnog softvera.

Da li je Cloud poslovni softver, rešenje za vašu kompaniju?

Rezime: Ključne tačke IT ugovora

Vreme čitanja: 3 minuta

handshake-440959_640Važno je napomenuti: ugovori su izraz poverenja dve ili više strana u mogućnost da se određeni posao obavi. Ako tog poverenja nema, nijedan ugovor ma koliko pažljivo bio sročen neće uspeti da “natera” posao da se sam uradi. Posao čine ljudi!

Do sada su obrađene teme:

 1. Ugovor za nabavku hardvera (link)
 2. Ugovor za održavanje hardvera (link)
 3. Ugovor o softverskim licencama (link)
 4. Ugovor o održavanju/nadogradnji softvera (link)
 5. Ugovor za razvoj softvera (link)
 6. Ugovor za konsultantske usluge (link)
 7. Ugovor o nivou usluga (link)

Ovo je sažetak ako niste čitali sve prethodne tačke detaljno. Pročitajte pažljivo i obratite pažnju na sledeće:

 • Postarajte se da znate tačno šta želite i šta je izvodljivo zato što ako ne znate nećete ni ugovor sklopiti kako treba. Među najčešćim uzrocima neuspešnih IT projekata jesu nejasnih korisnički zahtevi i nerealna očekivanja
 • Ako delite poverljive podatke, postarajte se da svi potencijalni dobavljači potpišu ugovor o poverljivosti sa vama. Ako ćete dati uvid u detaljnu funkcionalnu specifikaciju onoga što želite i informacije o vašem poslovanju ne želite da bilo koja informacija od značaja dospe kojim slučajem do vaše konkurencije
 • Pazite se upadanja u zamku da uđete u ugovor pre nego ste nameravali. [1] Zakon kaže da je prihvatanje ponude izjava volje i sva prepiska u vezi sa pripremama za ugovor treba da bude jasna u tom smislu.
 • Ako je određena tačka izuzetno važna za vas postarajte se da je imate napismeno. Moguće je da vama značajna stavka uopšte nije obrađena u dobavljačevom ugovoru. Ako je tako, morate, zlu ne trebalo, da je imate napismeno od dobavljača. Dovoljno je obično pismo (email) od dobavljača na koje se u ugovoru možete pozvati ili još bolje da bude uključeno u aneks kao prilog. Ako dobavljač ne prihvata tu tačku ili odugovlači i pored vaših višestrukih zahteva da potvrdi ovu stavku, trebate poslati pisano obaveštenje dobavljaču da ulazite u saradnju ili ugovor sa njim jedino pod uslovom da je ta tačka u ugovoru dogovorena. Ako kojim slučajem stvar dođe do suda vaše pismo može biti od ogromne pomoći u vašem slučaju.
 • Postarajte se da dobijete od dobavljača pristojan vremenski period za podršku i održavanje za proizvode i usluge (zavisi od toga šta je predmet ugovora, npr. za računare je 3 godine knjigovodstvena amortizacija, ali je sigurno da se još najmanje dve godine, znači 5 ukupno, može koristiti i podržavati). Ne želite da vam dobavljač otkaže podršku posle nekoliko godina taman kada je vaš sistem počeo dobro da funkcioniše. Primetite da nemate obavezu da prihvatite podršku i održavanje za period od 5 godina: idealno ovo bi trebalo da bude na godišnjoj bazi. Ovo je samo da se dobavljač slaže da vam podršku pruža za najmanje 5 godina, ako je zatražite. Naravno ovo ima svoju cenu.
 • Postarajte se da dogovorite dovoljno obuke. Jedna od najčešćih razloga neuspeha projekata jeste nedovoljno obuke. Iskustvo kaže da je oko 20% vrednosti projekta sasvim OK za obuku. Ako je značajno niže možda bi onda trebalo da se zapitate zašto je to tako.
 • Postarajte se da je procedura oko potvrde i prihvatanja sistema (tzv. acceptance testing) poznata i dogovorena. Ako ovo nije razrešeno u ugovoru, kako ćete sprečiti da se loš sistem uopšte instalira? U prošlosti, test podaci su uobičajeno obezbeđeni od strane korisnika; danas je praksa da takvi podaci budu obezbeđeni od strane dobavljača.
 • Postarajte se da možete dobiti pristup izvornom kodu programa koje vam je dobavljač pravio/razvijao za slučaj da dobavljač prestane sa radom ili prestane da podržava i razvija softver. Idealno, izvorni kod bi trebalo biti deponovan kod nezavisne treće strane, ažuriran sa svakom novom verzijom koja izađe (escrow).

Na kraju, ne zaboravite da je ugovor samo jedan od načina da se obezbedi da se projekat završi na pravi način, u pravo vreme, od pravih ljudi i po pravoj ceni. Ništa više, ništa manje.

[1] http://blog.pticek.com/elektronska-forma-ponude-i-prihvatanje-ponude/

http://blog.pticek.com/koriscenje-sluzbene-internet-adrese-u-obavljanju-delatnosti-privrednog-drustva/

About the Author Miodrag Ranisavljević

Umesto biografije Redefinisan i izbrušen pogled na softver. Korisnici i programeri. Artisti i modeli. Večita borba ideje i realizacije. Korisnik hoće jedno, programeri tvrde da je neizvodljivo, a knjigovođi ne odgovara zakonski aspekt. Kako usaglasiti različite interese korisnika, programera i sve to upakovati u zakonsku formu? Operativa ili knjigovodstvo, šta je Vama važnije? Posebni programi, integrisan sistem, transferi, kopiranje, prekucavanje. Da li komplikujemo jednostavno ili jednostavno mora komplikovano? Da li je Marfi u pravu kada kaže da ni jedan pravi problem nema rešenje. Krenimo zato od početka jer sudeći po Parouzziju: “Ako loše startuješ, nevolje rastu eksponencijalno”

>