Analiza: Veb nastup ponuđača poslovnog softvera u Srbiji 2014

Kvalitetna i na vreme plasirana informacija je jedina koja donosi novac u današnje vreme. Koliko je ova teorija primenljiva u praksi ponuđača poslovnog softvera u Srbiji? I šta potencijalni kupci poslovnog softvera mogu naći na sajtovima ponuđača?

All posts by Stanislav Polić

Revizija aplikacija

Shares

Vreme čitanja: 4 minuta U redovnom poslu interne IT revizije, revizija aplikativnih rešenja je poslednja faza rada u pristupu od vrha ka dole (top down). Pri tome bi trebalo imati u vidu da je svaka aplikacija, shodno pahuljastoj teoriji, jedinstvena, bilo da podržava finansijske ili operativne funkcije poslovne organizacije, i stoga će imati svoj sopstveni jedinstveni skup zahtevanih kontrola. […]

Pročitaj ostatak...

Middleware i revizija baze podataka

Shares

Vreme čitanja: 7 minuta Dosadašnja izlaganja su detaljno opisala prethodne poslovne procese IT revizije i time se stvorio preduslov za obavaljanje IT revizije baza podataka. U ovom delu izlaganja razmatraćemo reviziju sistema za upravljanje relacionim bazama podataka RDBMS (( RDBMS – Relational Database Management Systems )), u kojim je memorisana (zaključana) sadržina informacija poslovne organizacije. Razmatraće se kako da […]

Pročitaj ostatak...

Revizija windows operativnih sistema

Shares

Vreme čitanja: 6 minuta Generalno, ne postoji kompletna i adekvatna definicija operativnih sistema. Mnogo je lakše definisati operativne sisteme po onome što oni rade, nego po onome šta oni zapravo jesu. Operativni sistem objedinjuje u celinu raznorodne delove računara i praktično ”sakriva” od krajnjeg korisnika detalje njegovog funkcionisanja. Operativni sistem stvara za korisnika radno okruženje koje rukuje procesima i […]

Pročitaj ostatak...

Mrežna i komunikaciona infrastruktura

Shares

Vreme čitanja: 8 minuta U predhodnoj nedelji razmatrali smo pitanja interne IT revizije opšte mrežne opreme. Sam značaj računarske mreže za poslovnu organizaciju zahteva da ovom pitanju posvetimo dodatnu pažnju. To se pre svega odnosni na pitanja vezana za mrežnu infrastrukturu. Interna IT revizija mrežnih operacija i problem upravljanja mrežom poslovne organizacije uključuje pregled pristupa tačkama široke oblasti mreže […]

Pročitaj ostatak...

Koraci revizije opšte mrežne opreme

Shares

Vreme čitanja: 6 minuta Prošli smo industrijsku revoluciju, tehnološku revoluciju, revoluciju znanja da bi migrirali na digitalnu ekonomiju, ekonomiju znanja i na kraju uplovili u mrežnu ekonomiju (network economy). Tako profesor Majkl Porter sugeriše da će naredni evolutivni korak nakon ekonomije znanja da bude ekonomija mreže (network economy), gde je relativno lokalizovano znanje sada podeljeno između i kroz različite […]

Pročitaj ostatak...

Revizija centra podataka

Shares

Vreme čitanja: 6 minuta U predhodnoj sekciji je bilo govora o revizorskim kontrolama na nivou entiteta i to predstavlja prvi, osnovni i ključni korak u revizorskim procesima kojim se definišu opšta pravila rada procesa IT revizije. Međutim, to je samo početak. Sposobnost savremene automatizovane obrade poslovnih dokumenata i informacija je srž najmodernijih operacija u poslovnoj organizaciji. Posao IT revizora […]

Pročitaj ostatak...

Revizorske kontrole na nivou entiteta

Shares

Vreme čitanja: 7 minuta U slučaju gde se procesu interne IT revizije podvrgavaju višestruki informacioni sistemi, kao deo jedne revizijske celine, mnogi od revizorskih koraka bi trebalo da se izvršavaju ponaosob u svakom pojedinačnom informacionom sistemu. Međutim, ono što je bitno, neki koraci kontrola interne IT revizije, naročito oni koji povlače za sobom razmatranje procesa (kao opcija sistemskim konfiguracijama) […]

Pročitaj ostatak...

Metodološki postupci interne IT revizije

Shares

Vreme čitanja: 6 minuta Počećemo sa par pitanja: Zašto je potrebno da postoji odeljenje interne IT revizije u poslovnoj organizaciji? Koji je njihov krajni cilj? U kom okruženju se dešava savremena interna IT revizija? Koliko dugo bi poslovna organizacija mogla da funkcioniše bez svog informacionog sistema? Dinamičnim razvojem informacionih tehnologija promenila se paradigma rada poslovnih i računovodstvenih evidencija kao […]

Pročitaj ostatak...
>